Förstå Windows Experience Index

February 5

Windows Experience Index är ett betyg beräknas av din dator för att ge dig en uppfattning om hur bra den presterar. Det gör denna beräkning enligt rank vissa hårdvaruelement (dvs processorn, hårddisken, minne och grafikkort) och presentera dig med en poäng mellan 1,0 och 7,9. Ju högre poäng, desto bättre din dator utföra.

För att se dina Experience Index, gå till Start | Kontrollpanelen | System och säkerhet | Kontrollera Windows Experience Index (under System rubrik). Du kommer då att presenteras med ett fönster som liknar detta: (Se figur 1.)

Förstå Windows Experience Index

Figur 1. Windows Experience fönstret.

Den stora "Base poäng" numret till höger (4,0 i denna figur) är den lägsta av de delpoäng till vänster. Genom att titta på de enskilda delpoäng kan du se vilka komponenter som orsakar de värsta prestandaproblem och fatta beslut därefter. Till exempel, eftersom delresultat av Graphics komponenten är låg kan jag förbättra min systemets prestanda genom att få ett snabbare grafikkort. Å andra sidan, min hårddisk och processor prestanda är högre på skalan, så uppgradera min processor eller lägga till en snabbare hårddisk skulle ha mindre inverkan på mitt systemets prestanda.

Detta tips (12071) gäller för Windows 7.