OSI-modellen för CCENT Certification

February 8

De ccent tester certifierings dig tungt på OSI-modellen och de olika protokoll och enheter som körs vid varje lager i OSI-modellen. Följande tabell recensioner OSI-modellen genom att ge dig en beskrivning av varje lager och exempel på protokoll och enheter som körs på varje lager.

Skikt Beskrivning Exempel
7.
Tillämpning
Ansvarig för att initiera eller tjänster begäran. SMTP, DNS, HTTP, och Telnet
6.
Presentation
Forma informationen så att den förstås av det mottagande systemet. Komprimering och kryptering beroende på genomförandet
5.
Session
Ansvarig för upprättande, hantering och avslutande sessionen. NetBIOS
4.
Transport
Resor informationen i segment och ansvarar för anslutning och anslutningslöst kommunikation. TCP och UDP
3.
Nätverk
Ansvarig för logisk adressering och routing IP, ICMP, ARP, RIP, igrp och routrar
2.
Data Link
Ansvarig för fysisk adressering, felkorrigering och förbereda information för medierna MAC-adress, CSMA / CD, switchar, och broar
1.
Fysisk
Behandlar den elektriska signalen. Kablar, kontakter, hubbar och repeaters