Vilka är grunderna i Mutual Fund Accounting?

October 22

Fondförvaltning redovisning tenderar att vara komplicerat, eftersom det innebär många nivåer av inkommande och utgående investeringar samt statlig reglering, rörelsekostnader och avgifter. Dessa medel kan erbjuda en jämförelsevis säker form av investeringar i flera värdepapper för investerare som försöker maximera vinsten och minimera risker. Redovisningsmässigt är fonder består av investerare insättningar och investeringar utdelning på plussidan, samt fondens köp och kostnader på minussidan.

Grunderna fond börjar med ett antal olika investerare som köper andelar i en viss fond. Många fonder är öppna ändar, vilket innebär att fondförvaltaren kan sälja ett obegränsat antal aktier. En sluten fond säljer ett fast antal aktier till investerare via börsintroduktion (IPO). En fondförvaltare förvaltar oftast fondredovisningsrutiner, vilka kan övervakas av en styrelse.

Insättningar i en fond poolas ihop och används för att köpa värdepapper som kan inkludera aktier, obligationer och korta penningmarknadsfonder. Fondförvaltaren gör köp och försäljning för en fond, basera investeringsbeslut på funda € s mål, som förklarats i fondprospektet. Nästan alla ömsesidiga kostnader fond används för att driva fonden, däribland betalningsfondförvaltaren. Samtliga fond kostnader dras av från de totala tillgångarna, kan så fonder med höga driftskostnader har lägre avkastning än de med minimala driftskostnader.

Varje enskild investerare äger en andel i en fond, och resultatet kommer från att lägga utdelningar och räntor tjänade, minus fondkostnader. En diversifierad fond kan få utdelningar från aktieägande eller intresse från obligationsköp. Med fondredovisning, alla fondvinster jämnt mellan alla investerare och årligen betalats ut. Investerare kan välja att ta utdelning direkt eller återinvestera pengarna tillbaka till fonden. Hursomhelst, aktieägare är ansvarig för att betala skatt på fond utbetalningar.

Fondförvaltning redovisning används för att bestämma substansvärdet (NAV) i en fond, och detta antal ändras oftast dagligen. NAV representerar hur mycket en aktie i ett visst fond är värt vid en given tidpunkt. Fondförvaltare beräkna NAV genom att dividera värdet av alla värdepapper en fond äger med antalet aktier fonden har enastående. Potentiella investerare kan använda NAV för att avgöra vilka fond erbjuder det bästa värdet.

  • Fondförvaltning redovisning tenderar att vara komplicerat, eftersom det innebär många nivåer av inkommande och utgående investeringar samt statlig reglering, rörelsekostnader och avgifter.
  • Många fonder är öppna ändar, vilket innebär att fondförvaltaren kan sälja ett obegränsat antal aktier.