Vad betyder en Property Attorney göra?

May 13

En fastighet advokat kan hantera alla aspekter av fastigheter. Majoriteten av en fastighet attorneyâ € s arbetsuppgifter kan utföras utan att gå domstol. Ibland är allt hon behöver göra skriva ett brev om vad som varit tidigare skrivit i ett avtal, hyresavtal, handling, titel eller bylaw. Andra gånger kan det finnas två olika tolkningar av vad en viss fras i ett avtal eller bylaw betyder. I dessa fall, om ärendet inte kan lösas utanför domstol, en domare kan behövas för att fatta ett slutligt beslut om innebörden bakom sakfrågan, som kräver att fastighets advokat för att förbereda sig för rättegången.

Mycket av vad en fastighet advokat gör kretsar kring olika sätt att överföra egendom. Som ett resultat kan hon hyras för att skriva ett kontrakt, handling, kommer, eller förtroende som gör det möjligt för andra människor, särskilt domstolen, för att se hur fastigheten är tänkt att överföra. Till exempel, ibland en bit av egendom ägs av en person endast om särskilda skyldigheter följs. Till exempel kan den mark ägas av en stad, så länge som staden gör mark tillgänglig för hundar som kör utanför leash. Om staden hindrar hundarna från att köra off-koppel, då marken kan återföras tillbaka till de ursprungliga ägarna eller deras familjemedlemmar.

Från tid till annan, behöver någon en fastighet advokat för att se till att marken transaktionen är lagligt. Till exempel är det möjligt att ha en bedräglig försäljningskontrakt. Dessutom är fastighetsägare skyldig att offentliggöra defekter innan de säljer. Om folk köper fastigheter utan att få full information från de tidigare ägarna, kan det leda till en juridisk strid.

Många gånger, en fastighet advokat också kommer att instruera ett hem ägare eller hyresgäst i frågor som omfattas av hyresvärden-hyresgäst lagar. Till exempel kan den advokat måste se till hyresgäster väljs enligt diskrimineringslagar och rättvis bostads i vissa områden. Till exempel, om en hyresvärd låter fastigheten blir beboe, kan hyresgästen kunna stämma hyresvärden. Dessutom, om en hyresgäst inte upprätthålla en bit av fastigheter enligt hyresavtalet, kan hyresvärden kunna stämma hyresgästen.

En av de vanligaste uppgifterna för en fastighet advokat är att genomdriva eller slåss föreskrifter som inrättats genom husägaren föreningar och zonindelning lagar. Till exempel kan en villaägare sammanslutning be en advokat för att genomdriva en viss bylaw som har ignorerats av ett hem ägare. I andra hand kan advokaten försöka kämpa föreningen på uppdrag av en husägare, om bylaw endast verkställas på några av husägare eller om det orsakar en extrem umbäranden på ägaren av fastigheten.

  • Fastighets advokater hanterar alla aspekter av fastigheter, inklusive att utarbeta och genomföra villkoren i hyresavtalen.
  • Fastprisöverlåtelse är en samling av juridiska tjänster som tillhandahålls av en advokat på ett fast pris för att hjälpa en person med processen att köpa eller sälja fastigheter.