Vilka är de olika tull Officer jobb?

October 14

Det finns olika tull officer jobb tillgängliga allt från gränskontroll till kommersiella tullinspektörer. Medan varje position kräver tulltjänstemän att utföra specifika uppgifter, alla tull officer jobb är relativt lika. Förutom specialiserad utbildning måste tulltjänstemän även inneha vissa personlighetsdrag.

I nästan alla fall är tulltjänstemän anställda av regeringarna. Den grundläggande förutsättningen för tull officer jobb är att verkställa lagar och skydda ett land från allt som kan anses vara farligt. Tulltjänstemännen kan vara belägen på poster gräns, järnvägsstationer, flygplatser, hamnar, och många andra entréer. I huvudsak finns det tre huvudtyper av tull officer jobb inklusive kommersiella inspektörer, resenärer inspektörer och post inspektörer.

Kommersiella inspektörer är ansvariga för att inspektera all last som kommer in eller lämnar ett land. Dessa tullpersonal måste borda båtar, flygplan och lastbilar för att inspektera lasten anländer från andra länder. Dessutom måste en kommersiell inspektör även inspektera all last som lämnar ett land. Dessa inspektörer förväntas också inspektera lastdokument för att säkerställa att alla lagar har uppfyllts.

Post inspektörer liknar kommersiella inspektörer, endast post inspektörer enbart utreda skiften. Alla paket måste inspekteras noga innan du lämnar eller anländer i ett land. Som med kommersiella inspektörer, måste post inspektörer också se till att alla avlastaren eller mottagaren har fyllt i de relevanta dokument.

Resenärer inspektörer skiljer sig från post- och kommersiella inspektörer. En resenär inspektörens uppgift är att tala med någon resenär som försöker att gå till eller ett land. Dessa inspektörer ses ofta på flygplatser, tågstationer och hamnar. Resenärer inspektörer är ansvariga för att garantera säkerheten för ett land genom att vägra inresa till alla som verkar misstänkt.

Även om alla tull officer jobb är unika, många länder söker tulltjänstemän som kan tala ett främmande språk. Eftersom tulltjänstemän måste kommunicera med människor från hela världen, de officerare som kan tala ett andra eller tredje språk säkra ofta toppositioner. Dessutom bör alla tulltjänsteman kunna hantera högtryckssituationer lugnt och rationellt. Därför bör alla som söker denna typ av anställning har en mycket passiv hållning.

Tulltjänsteman jobb kan hittas genom att söka myndigheters hemsidor. De flesta sökande kommer att behöva passera en specialiserad statlig undersökning innan säkra ett jobb som en tulltjänsteman. De som arbetar inom tullområdet finner ofta denna typ av arbete både utmanande och givande.

  • Tulltjänstemännen har ofta arbete i hamnar, flygplatser och gränsövergångar.
  • I USA, är tullombud stationerade vid alla gränsövergångar.
  • Vissa tulltjänstemän är ansvariga för att kontrollera resenärernas pass.