Vad betyder "Namaste" Mean?

September 13

Namaste är en hälsningsfras som traditionellt används av hinduer att erkänna den gudomliga aspekten av den person som hälsade. Den hälsningen, och dess variant, namaskar, har antagits utanför Indien och hinduiska världen, tack vare påverkan av indiska andliga metoder såsom olika former av yoga. Medan namaste kan användas som en daglig hälsning på ett sätt liknande användningen av "bra dag" på engelska, termen besitter specifik andlig betydelse för hinduer och sikher. Yogalärare åberopar ofta hälsning i början och slutet av klasser för att hjälpa eleverna att känna igen sin inneboende gudomlighet och anslutning med läraren.

Hälsningen kommer från namas, ett Sanskrit ord som refererar till buga eller betala tribute till en annan varelse. Det betecknar vördnad för den andra personen när suffixet te - sanskrit andra person singular pronomen - läggs. Därför namaste betyder bokstavligen "buga dig." Mer poetiskt, kan det tolkas som "jag bugar till ljuset (eller gudomlig ande) inom dig." Vid utförandet av namaste hälsningen, är ögonen stängda och händerna förs samman i en bön-liknande gest över hjärtat när du gör en bugande rörelse.

Används som en vanlig daglig hälsning på den indiska subkontinenten, är ordet namaste sig ofta utelämnas, eftersom fören och gått hand i hand innebär hälsningen. När hälsningen används under yoga klasser i väst, är ordet oftast uttalas som ett sätt att hjälpa eleverna att inse vilken typ av gudomlig kärlek och erkänna att samma gudomliga makten förkroppsligas i alla levande varelser. I yoga är hjärtchakrat ses som den energiska centrum som universell kärlek och, genom att anropa namaste hälsning, läraren och eleven erkänna deras gudomliga anslutning till varandra och till universum i stort. Under meditation, kan eleven också erbjuda hälsning inåt som ett sätt att erkänna sin egen gudomliga natur.

Ett av syftena bakom indiska andliga metoder, inklusive olika skolor av yoga, är att tämja och minska de krav och svagheter i den mänskliga egot. Användningen av namaste hälsningen hjälper till att implantera en känsla av ödmjukhet och vördnad för andra och för hela skapelsen. Genom att erkänna den gudomliga aspekten i oss själva och för varandra, är det troligt att den mänskliga personligheten med alla dess rädslor och önskningar kan göras underordnad våra högre, ädlare aspekter. På en intellektuell nivå, åkallan av namaste syftar till att skapa ett möte med sinnen för att uppnå en större goda.

  • "Namaste" besitter specifik andlig betydelse för sikher.
  • "Namaste" kan användas under meditation som ett sätt att erkänna sin egen gudomliga natur.
  • "Namaste" är allmänt sagt i yoga klass.
  • Ögonen är slutna och händerna förs samman över hjärtat när du utför namaste hälsning.