Vilka är sambanden mellan teologi och kultur?

June 20

Begreppen teologi och kultur är inte bara ansluten, begreppen är symbiotiskt. Per definition är teologin den specifika läran eller andlig trossystem som antagits av en viss religiös valör. Likaså per definition, kan definieras kultur som insamling av tullen, övertygelser, artisteri och idéer om ett folk, grupp eller stam. Historiskt en religion påverkar normalt alla områden i en dams liv, inklusive moral, beteenden, artisteri, lagar och seder. Ibland har det inflytande flödat i omvänd, med kultur påverkar religiösa övertygelser.

Anhängare av specifika religiösa teologier ser typisk till läror deras religion för vägledning i frågor som gäller moraliska eller etiska val. Moral är ofta hämtade från religiösa övertygelser baserade på gudomlig godkännande, vilket dikterar riktiga beteenden. Hur en grupp individer beter sig och koncernens kollektiva föreställningar om ett liv som är i linje med religiös tro kan ha stort inflytande över expressiva konst, religiösa ceremonier och seder. Öva vissa religiösa seder, dela konstverk och förmedla personliga historier med yngre generationer etablerar en unik kultur.

Anslutningar mellan teologi och kultur kan spåras till början av människans historia. Tidiga mänskliga stammar utvecklade trossystem och förklaringar för en mängd olika naturliga händelser. Sådana exempel på tidig teologi omfattar bild historier av andar, gudar och en mängd gudomliga varelser. Målningar och bildhistorier var ett sätt att förmedla föreställningar till nästa generation, skapa en kultur som ofta var unika för varje stam.

Moderna kopplingar mellan teologi och kultur är likaså uppenbart genom verk av etiska trossystem konst och litteratur, moraliska och liksom semesterfirande och andra seder. Samtida exempel på sambandet mellan teologi och kultur är, liksom exempel från antiken, unika för varje grupp. Många exempel på asiatiska, europeiska och amerikanska konstverk och andra kulturella ikoner skildra religiösa symbolik eller skildra lösningar på etiska dilemman som är unika för varje kultur. Trossystem, både gamla och moderna, rita stort inflytande från de religiösa övertygelser ett folk.

Forskare fokuserar ofta på effekterna av teologin på en kultur, men båda begreppen påverkar varandra. Förändringar i religiösa övertygelser ett folk ofta speglas genom förändringar i kulturella symboler, såsom litteratur och andra konstverk. Evolving idéer, konst och övertygelser i en kultur kan i sin tur påverka andra trosuppfattningar, inklusive religion. Till exempel, alternativa livsstilar är mer accepterade i det moderna samhället än tidigare generationer. Kulturell acceptans av en livsstil utanför gränserna för religiös doktrin har påverkat många valörer att ändra sina religiösa åsikter, illustrerar tvåvägs inflytande mellan teologi och kultur.

  • Människor av olika religioner utvecklar moral som bygger på religiösa övertygelser som dikterar ordentliga beteenden.
  • Vissa forskare undersöka hur teologi och kultur påverkar varandra.