Vilka är de olika typerna av schaktmaskiner?

November 26

Schaktmaskiner är maskiner och verktyg som ofta används inom byggande, torv och schaktarbete. Olika typer av jobb kräver olika markarbeten utrustning. Om inte en viss typ jobb vägs, är det svårt att tänka något att vara standard. Det finns dock vissa fordon som kan anses gemensam markarbeten utrustning.

En traktorgrävare är ett exempel på en utrustning som används runt om i världen för ett brett spektrum av arbeten som omfattar gräva hål eller bryta asfalt. En traktorgrävare är traktor med en arm ansluter en hink på framsidan och en annan arm som förbinder en gräv i baksätet. Denna bakre infästning kan antingen vara permanent eller flyttbar. I jämförelse med vissa andra schaktmaskiner, är en traktorgrävare ofta uppskattad för att vara relativt liten men mångsidig.

En grävmaskin är en maskin som även kan användas för grävning eller rivning. Grävmaskiner kan komma i ett antal storlekar, men tenderar att vara utformade på samma. Vanligtvis finns det en svängande hytt som vilar på ett underrede. Som sträcker sig från mitten är en arm som vanligtvis är ansluten till en hink. På vardera sidan om underredet är spår som används för mobilitet.

Bortsett från armen i den bakre, en annan viktig skillnad mellan en lastmaskin och en grävmaskin är spåren. Spår är vanligt att vissa schaktmaskiner. Det finns fördelar och nackdelar, dock.

En anledning människor använder track-typ fordon är att de är mer effektiva än hjulfordon på vissa typer av terräng. Spår-typ fordon används ofta på ojämnt underlag, såsom på en vall, eller på instabil mark, såsom en täckt med snö. En nackdel är att spåren är mer komplexa än hjul och ofta fel eller skadas.

En bulldozer är en annan post som kan komma i en mängd storlekar. Detta fordon har en traktor stil kropp och har spårtypen underredet också. Normalt finns det någon typ av metallblad som är ansluten till den främre delen av en bulldozer. Detta används för att driva stora belastningar som kan innefatta sand eller vägrar från en rivna struktur. Bladen är ofta kopplas till rymma jobbet.

Dumprar är schaktmaskiner som möjliggör transport och deponering av nödvändigt material på en arbetsplats. En av de viktigaste funktionerna i dumper är att det är ett effektivt transportmedel. En dumper kan köras långa sträckor i hastigheter som inte strider mot det normala trafik eller konsumerar onödigt mycket tid. Den andra viktiga egenskapen är att de belastningar som de bär kan avsättas med minimal ansträngning eftersom föraren utför denna uppgift utan att behöva lämna hytten.

En dumper är ett fordon som även är utformad för att transportera laster. Vanligtvis transporterad mängd är mindre. Dumprar också vanligtvis inte används för on-vägtransporter. Dessa 4-hjulförsedda fordon har en bin i fronten. Föraren är vanligtvis sitter bakom hans last och när han är redo att sätta in det, lutar han bin att tömma innehållet.

  • Normalt finns det någon typ av metallblad som är ansluten till den främre delen av en bulldozer att flytta jorden.
  • Dumprar kan användas för att flytta runt massiva högar av sand.