Ta reda på vilka variabler Representera

July 27

Algebra använder bokstäver, så kallade variabler, för att representera tal som motsvarar specifika värden. Algebraiska variabler kan representera det okända och vad du lösa i en algebra problem, liksom kända eller ställa in värden.

Vanligtvis, om du ser bokstäverna mot början av alfabetet i ett problem, till exempel a, b eller c, de representerar kända eller som värden, och bokstäverna mot slutet av alfabetet, såsom x, y eller z , representerar de okända, saker som kan förändra, eller vad du lösa för.

Här är några av de vanligare variabler:

  • n representerar ofta någon okänd mängd eller nummer - förmodligen eftersom n är den första bokstaven i antal.
  • x är ofta variabeln du lösa för, kanske för att det är ett brev av mystik. Brevet x också används för att indikera multiplikation (×). Du måste vara tydlig när du använder ett x, att du inte menar multiplicera.
  • C och k är två av de mer populära bokstäver som används för att representera kända belopp eller konstanter. Bokstaven C används frekvent i kalkyl och fysik, och det är aktiveras i de fall - troligen på grund av tradition.

Bokstäverna som representerar variabler och tal är vanligtvis små bokstäver: a, b, c, och så vidare. Aktiverade bokstäver används oftast för att representera svaret i en formel; till exempel kapital A för arean av en cirkel är lika pi gånger radien i kvadrat, A = π r 2.