Vilka är de olika typer av media Marknadsanalys?

December 8

Analys mediemarknaden är att se över medierna och underhållningsbranschen för ett specifikt ändamål. Företag får bedriva sådan verksamhet för en mängd olika ändamål, såsom att hitta nya konsumenter, upptäcka nya marknadsnischer, eller skapa ett nytt varumärke rykte. De olika typer av analys mediemarknaden omfattar traditionella medier eller underhållnings avenyer, sociala medier, eller internationella mediemarknader. Företag kan antingen genomföra denna analys på egen hand eller anlita en tredje part för att slutföra hela processen. Inte alla resultat kommer att vara samma beroende på beredare.

Traditionell analys mediemarknaden omfattar de institut som är långvariga mediaspelare. Dessa institutioner omfattar tv, radio, och tidningspapper, tillsammans med andra typer som kan vara på marknaden. Syftet här är att hitta vem de större aktörerna är och hur ett företag kan utnyttja dessa institutioner för specifika fördelar. Ett annat sätt att använda denna analys mediemarknaden kan vara att upptäcka konkurrens mellan flera olika typer av medieinstitutioner inom marknadssegmentet. Olika regionala analyser kan vara nödvändigt för att täcka både nationella och lokala medieinstitutioner.

Analys Sociala mediemarknaden är en nyare form av marknadsanalys på grund av höjningen av teknik och sociala medier webbplatser. Företag får bedriva dessa marknadsanalyser för att hitta vilka webbplatser eller nya mediaströmmar är populära bland konsumenterna. Denna typ av analys kan ansluta företag med yngre konsumenter som kan vara mer i samklang med sociala medier nätverk. Dessutom inte alla populära sociala medieföretag eller webbplatser ger goda möjligheter för marknadsföring eller annan verksamhet använder i den aktuella marknaden. Företagen måste se till att de sociala medier webbplatser har också viss livslängd, om valt att hjälpa företag att nå konsumenterna.

Internationell media marknadsanalys kan vara annorlunda än de metoder som används för en inhemsk mediemarknaden. Företagen måste genomföra undersökningar av mediaspelare på den internationella marknaden så ett företag kan upptäcka hur väl marknaden fungerar. Detta är viktigt eftersom ett företag behöver oftast minst en internationell mediabranschen att hjälpa till att sprida marknadsföring eller reklammeddelanden för företaget. Dessutom har inte alla internationella marknader fungerar på samma, vilket kan skapa stora skillnader i mediemarknaden. Denna analys kan dyka upp väldigt olika siffror eller resultat än en inhemsk analys mediemarknaden.

  • Traditionell analys mediemarknaden innebär äldre institutioner som tidningar.