Vad är dopaminantagonister?

December 4

Dopaminantagonister är en klass av läkemedel som används för att behandla olika sjukdomar genom att begränsa dopaminfunktioner. Vissa sjukdomar som dopaminantagonister är föreskrivna för är schizofreni, drogmissbruk, migrän, och andra psykiska sjukdomar. Recept är skrivna utifrån enskilda fall och kan inte vara en effektiv metod för behandling för alla patienter. Omfattande undersökningar krävs vanligtvis att lokalisera problemet och diagnostisera en sjukdom som kan kräva dopaminantagonister. Detta läkemedel har förknippats med många allvarliga biverkningar, och patienterna bör avslöja sin sjukdomshistoria till den förskrivande läkaren att säkerställa att de har möjlighet att ta detta läkemedel.

Dopamin är en kemikalie i hjärnan som är i stånd att transportera meddelanden mellan hjärn- och nervceller. Dessa nervceller blir stimulerad och släpper dopamin, vilket kan skapa en känsla av eufori. Positiva eller roliga aktiviteter som att äta, kön eller droganvändning är direkt relaterade till att släppa dopamin. Denna signalsubstans är ansvarig för känslomässig reaktion, fysisk rörelse, och olika nivåer av smärta och njutning. Över stimulans som orsakar en ökad mängd dopamin att släppas, vilket kan orsaka olika psykiska och fysiska sjukdomar.

Det primära målet för dopaminantagonister är att sysselsätta receptorerna och bidra till att undvika ytterligare stimulans. För mycket dopamin kan orsaka psykotiska eller beroendeframkallande vanor, och läkarna arbetar ofta för att hjälpa till att undertrycka ett överflöd av denna kemikalie genom att förbjuda det från att fästa till några receptorer. Vissa defekter hjärn hos schizofrena patienter kan orsaka en överdriven frisättning av detta hjärnans kemiska, som vanligtvis är varför läkarna försöker använda dopaminantagonister.

Även drogmissbruk kan tyckas orsaka ett tillstånd av nirvana som ofta gör missbrukaren vill fortsätta att använda, de farliga effekter på kroppen och sinnet höjer ofta allvarlig oro. Hjärnan skickar dubbla budskap genom att släppa extremt höga nivåer av dopamin, och de upprepade positiva effekterna kan orsaka missbrukaren att längta denna känsla. Ett överflöd av hälsoproblem i samband med narkotikamissbruk kräver uppmärksamhet, och det första steget är att minska den ökade mängden kemikalier innan sköter andra lidanden. Detta läkemedel bör noga övervakas av en läkare för att se till att patienter svarar på medicineringen korrekt.

Allmänna biverkningar kan vara dåsighet, illamående och andra mindre obehag. Mer allvarliga biverkningar har listats för denna drog, inklusive tardiv dyskinesi och parkinsonism. Tardiv dyskinesi är en sällsynt biverkning som kan orsaka ofrivilliga kroppsfunktioner. Parkison sjukdom involverar patienter som har liten eller ingen dopamin, och så kräver dopaminagonister. Patienter som upplever extremt låga nivåer av dopamin kan vara sårbara för upphandlande Parkinsons sjukdom.

  • Dopamin är en kemikalie i hjärnan som är i stånd att transportera meddelanden mellan hjärn- och nervceller.
  • Eftersom dopamin kan orsaka beroendeframkallande beteende, är dopaminantagonister som används för att behandla drogberoende.
  • Dopaminantagonister är en klass av läkemedel som används för att behandla olika sjukdomar, såsom migrän, genom att begränsa dopaminfunktioner.