Sätta Sammanfattning Information

April 8

Ord håller reda på sammanfattningsinformation för ett dokument. Du kan antingen använda denna sammanfattande information, eller så kan du ignorera det. Några av de sammanfattande uppgifterna skapas automatiskt för dig medan andra delar behöver skrivas in manuellt. En av bitar av information bibehålls är författare till ett dokument. Detta är ursprungligen inställd på att vara Word användarnamn, men du kan ändra författarens namn som helst. Word kan du infoga sammanfattande information såsom författarens namn direkt i ditt dokument, och få den uppdateras automatiskt om du någonsin skulle ändra informationen. Detta görs genom att följa dessa steg:

  1. Placera insättningspunkten där du vill att författarens namn insatt.
  2. Välj Fält menyn Infoga. Den dialogrutan Fält visas.
  3. Välj Dokument Information från listan Kategorier. (Se figur 1.)

    Sätta Sammanfattning Information

    Figur 1. Fält dialogrutan.

  4. Välj författare från listan fältnamn.
  5. Klicka på OK.

Det finns många olika bitar av sammanfattande information som du kanske vill inkludera i ditt dokument. Här är några:

Fältnamn Beskrivning
Författare Namn av dokumentets författare
CreateDate Datum dokumentet skapades
Filename Dokument: s namn och plats på disken
Filstorlek Storlek på dokumentets diskfil
LastSavedBy Ord användarnamn på den sista personen att spara filen
NUMCHARS Totalt antal tecken i dokumentet
NumPages Totalt antal sidor i dokumentet
SaveDate Datum då dokumentet senast spar
Ämne Föremål för dokumentet
Mall Namn av dokumentets mall
Titel Dokument titel

Du bör notera att inte alla dessa områden kan infogas genom att välja kategori Dokumentinformation (steg 3). Till exempel är CreateDate och SaveDate insatt istället genom att först välja datum och tid kategori.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (386) gäller för Microsoft Word 97, 2000, 2002, och 2003. Du kan hitta en version av detta tips för menyfliksområdet i Word (Word 2007 och senare) här: Sätta Sammanfattning Information.