Vilka är de olika metoder för hantering av Organizational Culture?

July 12

Organisationskultur beskriver gemensamma övertygelser, attityder och beteenden hos medlemmarna i en organisation. En frisk organisationskultur är en i vilka attityder och åsikter från anställda hjälper en organisation att nå sina mål. Ohälsosamma kulturer ofta kännetecknas av förbittring, ojämlikhet och passivitet inom organisationer. En av de viktigaste metoderna för att hantera organisationskultur är att kommunicera en organisations mål och värderingar till alla medlemmar. Likaså bör chefer utveckla system för övervakning av beteenden och attityder, så att de kan lära sig när övertygelser behöver förstärkas.

Det är vanligt att yrkesverksamma att använda en belöning-baserad metod för att hantera organisationskultur. Kort sagt är detta en metod där de anställda är erkända för att upprätthålla organisatoriska värderingar. Till exempel, för en säljare som tros ha gått ut ur hans eller hennes sätt att tillfredsställa en viktig kund kan få en utmärkelse, eller bekräftelse i ett organisatoriskt publikation.

En annan vanlig metod för att hantera organisationskultur är att skapa regler eller riktlinjer för alla anställda att följa. Regler kan omfatta en klädkod och politik rörande anställdas beteende. Denna metod ger medlemmarna möjlighet att få tydliga uppfattningar om vad som förväntas av dem. Denna metod för att hantera organisationskultur berättar också anställda som chefer och chefer tar beteende och attityd på allvar.

Rutiner, såsom veckomöten, också hjälpa yrkesverksamma som ansvarar för förvaltningen organisationskultur. Scheman uppmuntra anställda att stanna på rätt spår med sina respektive mål. Genom att delta i regelbundna gruppaktiviteter, anställda känner att de är en del av ett team och är mer benägna att dela attityder med sina kollegor.

Det är viktigt att de övre nivå chefer och chefer upprätthålla organisatoriska värden också. Till exempel, om en egenskap av organisationskulturen är att medarbetarnas idéer och perspektiv är viktiga, bör chefer göra en insats för att höra personal idéer för tillväxt och förändring. I vissa fall kan det vara viktigt att agera på dessa idéer för att visa att de beaktas. När medlemmar i en organisation känner att deras ledare inte upprätthålla sina egna värderingar, kan de växa förbittrad och kontraproduktivt.

En vanlig metod för vissa befattningshavare är att införa en tredje part. Managerial konsulter, till exempel, är experter som är specialiserade på att hjälpa organisatoriska ledare att implementera nya metoder som förbättrar produktiviteten. En konsult kan träffa ledare för att diskutera mål, problem och möjliga lösningar. Han eller hon kan då delta i utbildning av anställda. Motiverande talare kan hjälpa organisatoriska medlemmar att utveckla nya positiva attityder som bidrar till att stärka en kultur.

  • En vanlig metod för att hantera organisationskultur är att skapa regler eller riktlinjer för alla anställda att följa.
  • Motiverande talare kan hjälpa anställda att utveckla och upprätthålla en positiv attityd.