Vilka är de bästa tipsen för missbruk offer?

April 4

Även olika situationer kräver olika handlings, finns det några allmänna tips som kan vara till hjälp för de flesta övergrepp offer. Ringa polisen att rapportera alla incidenter är oerhört viktigt. Försöker hitta tjänster, program och juridisk information till offer för en viss typ av missbruk kan vara till nytta också.

För fysiska övergrepp offer, är en av de bästa tipsen för att ringa polisen eller involverar någon form av auktoritet. Fysisk misshandel som inte rapporteras får fortsätta på obestämd tid tills en yttre kraft sätter stopp för det. Det är också smart att rapportera incidenter eftersom det skapar en dokumentation av övergrepp. Inspelade incidenter av missbruk kan vara fördelaktigt om det finns en chans att vidta rättsliga åtgärder mot en missbrukare. Om situationen innebär barn, kunde registren spela en roll i visitation och vårdnad beslut.

Missbruk offren bör ta reda på vilka alternativ och tjänster är tillgängliga för dem eftersom tillgången på resurser beror ofta på vilken typ av övergrepp. Gör forskningen kommer att avslöja både lokala och nationella tjänster med program för att hjälpa till med specifika typer av missbruk. Lokala tjänster kan vara mycket viktiga eftersom de kan erbjuda den mest skyndsam vård, såsom omedelbar uppmärksamhet från ett sjukhus eller ett härbärge där övergrepp offren kan övernatta

Ett annat bra tips för övergrepp offer är att ta reda på vad som gäller för deras specifika situationer på grund av att identifiera sina rättigheter, kan offer för övergrepp bättre skydda sig. Många börjar med att hitta lokala eller nationella offret advocacygrupper som erbjuder information och stöd. Använda Internet också kan vara ett användbart verktyg för övergrepp offer försöker lära sig om lagar som gäller deras situation.

Att delta i någon form av terapi är en av de bästa tips för övergrepp offer. Det kan vara svårt att gå vidare från traumatiska händelser utan hjälp av terapeutiska metoder. Vissa människor föredrar att se en professionell terapeut eller psykolog och engagera sig i en-mot-en sessioner. Andra människor återfå sin känsla av välbefinnande genom att delta i gruppterapi eller gå stödgrupper, omger sig med människor som har varit i liknande situationer. Vissa individer tycker om att arbeta igenom sina problem på egen hand, utan föredrar att använda självhjälpsböcker eller personlig reflektion.

Barnmisshandel kan vara en särskilt svår situation att hantera. Den korrekta tillvägagångssättet är att berätta för någon om myndigheten omedelbart, oavsett hur pinsamt situationen kan vara för barnet eller föräldrarna. Ett bra tips för barnmisshandel offren är att hitta en anonym telefonjour att rapportera övergrepp. Vuxna som misstänker barnmisshandel kan anonymt anmäla sina misstankar till polisen eller en lämplig myndighet.

  • Offer för övergrepp måste först förstå att de inte är något fel.
  • Inrikes övergrepp kan innefatta fysisk misshandel av en make eller partner.
  • Ett bra tips för barnmisshandel offren är att hitta en anonym telefonjour att rapportera övergrepp.
  • Offer för olika typer av övergrepp mot barn kan uppvisa symtom på posttraumatiskt stressyndrom.