Vad är Road Flares?

February 28

Road nödraketer är en bit av säkerhetsutrustning som används för att varna folk för risker på vägen som stängda körfält, olyckor, nedfallna träd och andra frågor. Brottsbekämpande myndigheterna, ambulanser och brandbilar bär normalt väg bloss som en del av sin nödutrustning, och bilister kan bära facklor också. Källor för väg- bloss inkluderar auto säkerhetskataloger, fordons butiker och kataloger som bär utrustning och tillbehör som används av räddningspersonal.

Vägen flare består av en isolerad pinne som bär explosivt material. När flare aktiveras, vanligtvis genom att dra en flik, säkringen på slutet av flare ljus, och det förblir tänd i 15-20 minuter, beroende på flare s tillverkning. Ämnen kan läggas till flare att göra det brinna röd, grön, blå eller gul, och flare kan omfatta säkerhetsåtgärder såsom en gnista deflektor eller rullförebyggande stativ för att undvika att orsaka en brand.

Det ljus som avges av väg nödraketer är extremt ljus, för att göra det synligt från ett stort avstånd och vid tillstånd med dålig sikt. Säkerhetsrekommendationer för väg- bloss inkluderar oftast om flera i rad för att fånga uppmärksamheten hos mötande trafik, och insamling av facklor efter att de bränner ut för korrekt avfallshantering, eftersom de kan vara farliga. Det är också viktigt att lagra trafik facklor på en sval, torr plats åtskilt från ljus, och många företag säljer sina facklor i skyddande behållare för detta ändamål.

Enskilda förare kan ställa bloss efter en olycka, att varna mötande trafik på det faktum att det finns ett hinder i vägen. Flares bör fastställas i körfältet av olyckan i båda riktningarna för att undvika att förvirra förare, och det är viktigt att vara försiktig när du ställer ut nödraketer, för att undvika att bli påkörda av bilar. Räddningspersonal satt vägar bloss för att indikera avstängda vägar, alert förare till hinder i vägen, och för att kartlägga metoder för räddningspersonal anländer med flyg; av denna anledning bör människor inte störa trafik nödraketer.

När förarna ser att nödraketer har fastställts, bör de sakta ner tills de vet varför de facklor är på plats. Om ett körfält stängs och någon styra trafiken kring en olycka eller beställa förarna att omväg, bör de göra det på ett stillsamma sätt, vara medveten om risker såsom närmar trafik som kan vara fortkörning, eller trafik från sidovägar som kanske inte förväntar bilar. Förare som bär facklor för säkerhet bör se till att de lagras på en säker plats i fordonet, såsom inuti en under-sitssäkerhetslåda.

  • Ambulanspersonal kan lägga ut väg bloss för att varna bilister till en allvarlig bilolycka.
  • Road nödraketer är vanligtvis en del av ett svar kit som används av räddningspersonal.