Vad är reaktiv hypoglykemi Symtom?

May 7

Några av de vanligaste reaktiva hypoglykemi symtom innefattar yrsel, ökad hjärtfrekvens, och högt blodtryck. Andra reaktiva hypoglykemi symtom kraftig svettning och extrem trötthet. I vissa fall kan reaktiva hypoglykemi symtom som ångestattacker, långvarig sömnlöshet och psykos indikerar ett tillstånd som kräver sjukhusvård.

Hypogylcemic förhållanden inkluderar lågt blodsocker eller lågt blodsocker. När en person med detta villkor förbrukar socker, tenderar kroppen att producera en överdriven mängd insulin. När detta inträffar, kan blodsockernivåerna sjunka dramatiskt, försämra patientens förmåga att fungera normalt. Individen kan uppleva reaktiva hypoglykemi symtom speglar brist på energi, såsom anemi.

I anemiska förhållanden kan patienten ofta upplever en brist på balans eller yrsel. Detta kan också vara ett resultat av ökat blodtryck eller hypertoni. Förutom den yrsel, kan vissa individer också uppleva huvudvärk under hela dagen. Extrem hunger eller ovanliga cravings kan också vara ett symptom på detta tillstånd.

Vissa patienter med hypoglykemi kan uppleva en förändring i vision. En plötslig behov av receptbelagda glasögon kan presentera sig på grund av grumlighet eller obskyr vision. Dessa symtom kan ofta sammanfaller med diabetes förhållanden också.

Ganska ofta, kan personer som lider av denna medicinsk störning upplever reaktiva hypoglykemi symtom såsom irritabilitet och nervositet. En känsla av upphetsning eller oförmåga att somna under långa perioder kan också uppenbart med detta villkor. Patienten kan också uppleva andnöd och ångestattacker.

Även detta villkor påverkar människor på olika sätt, kan vissa patienter uppleva reaktiva hypoglykemi symtom som är svåra. Hos vissa patienter kan den extrema ångest manifesteras som psykotiskt beteende. Sorg, kan depression, och symptom som efterliknar bipolär sjukdom vara närvarande.

När en person som lider av hypoglykemiska förhållanden går obehandlade, kan symtomen vara extrem nog att kräva sjukhusvård. Förvirring och förvirring kan föregå anfall. I vissa fall kan medvetslöshet inträffa.

Om en korrekt diagnos av hypoglykemi har fastställts, ska patienten ha en nödsituation leverans av energiproducerande livsmedel till hands. I händelse av en plötslig attack, kan hon konsumerar en handfull russin eller någon hårda karameller. Någon av dessa livsmedel kan tillfälligt höja blodsockernivån. Fruktjuice eller läsk kan också vara substituerad.

Utöver detta akuta intaget, det finns särskilda dieter för hypoglykemi patienter som kan rekommenderas under en läkares övervakning och vård. I många fall kan läkaren hänvisa patienten till en utbildad dietist som kan hjälpa individen att upprätthålla en hälsosam plan för att hantera sjukdomen.

  • Fruktjuice kan bidra till att höja blodsockernivån.
  • En person med hypoglykemi kontrollera hennes blodsockernivåer.
  • När hypoglykemiska förhållanden går obehandlade, kan symtom medvetslöshet.
  • Soda i små mängder kan hjälpa till att behandla en hypoglykemisk attack.
  • Andnöd är ett symptom på reaktiv hypoglykemi.
  • En person som lider av reaktiv hypoglykemi kan uppleva irritabilitet och nervositet.
  • Äta hårda karameller kan snabbt höja blodsockret.
  • Tecken på hypoglykemi omfattar ofta högt blodtryck och en snabb puls.
  • Konsumerar jordnötter på regelbunden basis kan hjälpa till att reglera blodsockret.