I meteorologi, Vad är Sea Smoke?

May 13

Sea rök är en meteorologisk händelse orsakad av interaktionen av kall luft och varmt vatten. Ofta ses i kustregionerna, är havet rök ibland kallas advektion eller ånga dimma, och har en distinkt utseende som kan göra en vatten verkar vara rökning eller ångande. Havs rök skingrar ofta snabbt, tack vare uppvärmningen verkan av havet på kylig luft.

När kall luft, till exempel vind från polartrakterna, når ett relativt varmt vattenområde, kan havs rök skapas på ytan. Varm luft innehåller mer vattenånga än kall luft, och är lättare, vilket ökar hastigheten med vilken den stiger bort från ytan. Den naturligt förekommande varma luften precis ovanför vattenytan stiger snabbare än den isiga polära luften ovanför det, tillsätta vattenånga i kylig skiktet. Eftersom den kalla luften är oförmögen att absorbera det mesta av vattenångan kondenserar den varma luften som den stiger. Verkan av kondens är det som gör havet rök för att bli synliga, lika varm andedräkt blir synlig i den kyliga luften på en kall dag.

Eftersom havet rök skapas genom luften precis ovanför vattenytan stiger och kondense, den har ett unikt utseende som ger upphov till dess namn. Istället för en låg bank av dimma, tar havet rök form av stora plymer av grått eller vitt luft, stiger från vattenytan. Långa vertikala plymer av rök kan stiga separat, särskilt i områden där vindhastigheten är låg, vilket ger områden vattenyta utseendet på pyrande lavafält. I högre vindområden, kan röken smälter samman till en tjock dimma skikt, vilket kan innebära synlighet fara för fartyg.

Trots risken för synlighet frågor, utgör havet rök sällan en allvarlig fara. Eftersom effekten orsakas av varm luft stiger genom kall luft, kommer röken skingras och försvinna som lufttemperaturen stiger. Som den stigande värmen sprider sig i kallare luft, fler kommer att absorberas, vilket leder till minskad kondens och försvinnande av röken. Röken sällan kondenserar till extremt stora banker, eftersom den enkla uppvärmningen verkan av stigande luft begränsar mängden utrymme som kan omkörd innan det försvinner. Även havet rök kan uppstå över nästan alla typer av vatten, är det ofta i norra Atlanten, då drivor av arktiska luften från polarområdet passerar över de något varmare havsområden.