Vad betyder "Lätta" Mean?

December 21

Påskynda är effektivisering av projekt för att hålla dem på schemat och upprätthålla kvalitetsstandarder. Ett företag kan uppgiften en person eller avdelning påskynda ett projekt, eller det kan hyra en tredje part med erfarenhet inom detta affärsområde. Företag som erbjuder tjänster till företag i behov av hjälp kan hittas i många delar av världen. Människor är intresserade av karriärer inom detta område behöver bara jobbet erfarenhet tillsammans med träning Gillar redovisning och affärs ämnen så att de kan erbjuda ett utbud av tjänster till sina arbetsgivare eller kunder.

En aspekt av avsändande handlar om att utveckla en kalender för att hålla ett projekt på schemat. Detta innefattar upprättande när och var projektet kommer att behöva leveranser så att åtgärder kan göras i förväg för att dirigera leveranser till rätt plats. Den expediter övervakar också arbetet för att minimera fördröjningar. Om en del av projektet går snabbare än schemat, vill expediter flytta nödvändiga förnödenheter på plats för att förebygga situationer där personal finns tillgänglig och har ingenting att göra eftersom materialen inte är redo.

Arbetet innebär även kvalitetskontroll av utrustning och förnödenheter. Expediters kan besöka leverantörerna att inspektera sina varor, begära prover, och diskutera de kvalitetsnormer för projektet. Som leveranser anländer på projektets webbplats, kommer expediter granska dem igen för att se till att de uppfyller de normer. Om det finns ett problem, är det snabbare team som ansvarar för att förhandla med leverantören för att ta itu med det, om frågan är brist på varor eller utrustning som inte fungerar korrekt.

Påskynda arbetet kräver inspektion av försörjningskedjor och transportarrangemang samt. Den expediter vill varor att röra sig snabbt och säkert från leverantör till en arbetsplats, och kan använda en mängd olika tekniker för att åstadkomma detta. Hastighet kan vara särskilt kritisk med känsliga och ömtåliga plagg, eller artiklar som behövs i en hast, eftersom personalen väntar på dem. En del av påskynda kan kräva förhandlingsavtal med rederierna för att få de bästa erbjudandena.

Den expediter spelar också en roll i budgetering och redovisning. Han kommer att ha information om projektets budget så att han kan hålla utgifterna inom de gränser och kan ha råd om styrning kostnader i andra delar av projektet. I vissa fall är projektledare ansvarar också för snabbare, och kommer att kontrollera alla aspekter av projektet, inte bara processen att flytta leveranser till där de behöver gå.

  • Påskynda kan medföra att förhandla kontrakt med rederier.