Vad är en glittrande Genera?

April 8

En glittrande allmän är ett ord eller en fras som bär en stark känslomässig vädjan, med mångsidighet för retorisk användning. Retorik är läran om hur språket används för att tilltala en publik. Den glittrande genera, som en retorisk teknik, representerar en enkel och grundläggande strategi för att frammana vissa känslor och reaktioner hos lyssnare eller läsare.

De viktigaste egenskaperna för glittrande generaliseringar är att de är vagt formulerade och innehåller idéer som vanligtvis anses oerhört viktigt i en given gemenskap. Några av de mest klassiska exemplen på en glittrande allmän består av politiska termer relaterade till önskvärda egenskaper för en nation eller samhälle. Till exempel kan orden "frihet" eller "hopp", eller till och med ordet "demokrati" anses glittrande generaliseringar i många västerländska kulturer.

Tillsammans med ord och fraser som tilltalar en individs känsla av frihet, är andra glittrande generaliseringar ofta tillämpas för att beskriva individer. Några av dessa inkluderar ord som "mod", "ära" eller helt enkelt "styrka". Dessa glittrande generaliseringar används ofta för att beskriva en publik för att smickra en grupp människor av politiska skäl.

En del av teorin bakom utvärderingen av glittrande generaliseringar är att ord som används så mycket och så brett som en del av ovanstående, tenderar att bli lite meningslöst att en publik. Detta gäller särskilt som det moderna samhället växer rate och språkligt avancerad. Många experter talar om ironi eller progressiv förfining i en målgrupp, där många av orden som identifierats som glittrande generaliseringar kan ha haft en hel del retoriska kraften i det förflutna, men är nu mycket mindre användbar för dem som vill svänga idéer en grupp människor.

Några andra retoriska termer tenderar att gå tillsammans med idén att använda en glittrande generalitet. Vissa samhällsvetenskapliga experter hänvisar till idén om en "gyllene hammare", som i kommunikation, är ett ord eller en fras som i stor utsträckning åberopas av en högtalare eller författare. Som nämnts ovan, dessa typer av fraser tenderar att förlora makten med överdriven användning, och kritiska medlemmar av en publik kan betrakta dem vara en indikation på att talaren har lite av substans att säga.

En annan term som kan vara relaterade till glittrande generaliseringar är ideogram. De som myntade detta uttryck har definierat det som ett enkelt ord eller en fras som används i ett sammanhang. Teorin är att ideogram arbetar för att karakterisera eller manifestera vissa ideologiska element som talare eller författare förmedla till en publik genom särskild ordvalet. Detta gäller även för vanligt identifierat glittrande generaliseringar som tenderar att förkroppsliga en populär ideal som innehas av ett stort antal människor.