Vad Är Smaklig Cortex?

March 18

Den smak cortex är det område av hjärnan som styr smaksinne. Den är gjord av två delar: den främre gällocket och den främre isolering. Som en del av smaksystemet, har cortex ett nätverk av stigar och receptorer som bearbetar smakar information, bland annat vilken typ av smak och intensitet. Receptorer behandlar inte alla de smaker, dock, och det finns olika receptorer för att hantera varje typ av smak.

En mänsklig kropp har olika områden för att bearbeta sensorisk information, och den luktintrycket cortex är det område som hanterar smaker. Det är hjärnan struktur som förmedlar information om vilken typ av smak förutom information om en smak intensitet. Den information som samlas in bearbetas av cortex och skickas till andra områden av hjärnan.

Inom smak systemet, det finns många receptorer. Dessa receptorer är ansvariga för att ta emot information och kategoriseras i grupper baserade på vilken smakar de upptäcker. Till exempel är söta smaker detekteras av en grupp av receptorer. Receptorerna sänder sedan informationen ner vägar till smak cortex för bearbetning. Från smakområdet, är den sensoriska informationen bearbetas av hjärnan och förmedlas genom resten av kroppen.

Smak receptorer är placerade i munnen, i synnerhet på tungan och mjuka gommen, i svalg och övre matstrupen. Dessa receptorer aktiveras av nerver. Smaklökarna på tungan är början på smaken processen, och varje smak knopp kan ha så många som 100 små receptorer. De smaklökar sänder smakinformation till en ansiktsnerven kallas Chorda tympani och en kranial nerv kallas glossopharyngeus nerv, och dessa två nerver överföra information som samlas in av smakreceptorer i hjärnan.

Att skilja mellan olika typer av smaker är en viktig aspekt av livet. Vissa smaker är förknippade med saker som kan vara skadliga för kroppen, medan andra typer av smaker är förknippade med saker som är trevlig eller hjälpsam för kroppen. Den smak cortex kan skilja mellan bittra smak gifter och söta smak kolhydrater. Det hjälper också skilja sura och salt smakar att balans syror eller de salta smaker som är förknippade med livsmedel rika på protein.

Även om smak cortex funktioner inom sfären av smaken, det fungerar även med andra sensoriska områden. Luktsystemet, till exempel styr luktsinnet. Som livsmedel smakade, de är också luktade. I vissa fall kan en persona € s förmåga att lukta påverka intensiteten i smaker.

  • Smak receptorer finns på tungan, mjuka gommen, svalget och övre matstrupen.
  • De smaklökar används för gustation.