Hur Din Operations Manager kan eliminera avfall

October 25

Eliminera avfall, eller muda som japan kallar det, är kärnan i den magra inställning till verksamheten och är nyckeln till god ledning av verksamheten. Avfall finns i någon process, och målet med smarta affärer är att identifiera den och bli av med det.

Schemat processflödet är ett användbart verktyg för att identifiera avfall. Flödesschemat är en visuell representation av den process som du kan använda för att identifiera de aktiviteter som inte tillför värde till slutprodukten. Dessa är de aktiviteter som du vill fokusera dina ansträngningar.

En organiserad arbetsmiljö är en förutsättning för att identifiera, eliminering och förebyggande av avfall. "En plats för allt och allt på sin plats" är en filosofi av lean företag. Tillämpning av 5S ett p grepp bidrar till att ge och upprätthålla en organiserad arbetsmiljö. Den 5S tillvägagångssätt består av dessa fem element (som alla börjar med S):

 1. Sortera

  Identifiera vad som är nödvändigt för att göra jobbet och bli av med resten.
 2. Set

  Placera de nödvändiga poster i en bekväm, lättillgänglig plats.
 3. Shine

  Håll arbetsplatsen ren och fri från skräp.
 4. Standardisera

  Organisera alla arbetsområden på samma sätt om det är möjligt.
 5. Sustain

  Upprätta rutiner för att hålla röran klar och arbetsplatsen organiserad. Sätta allt tillbaka i dess utsedda plats när du är klar med den.