Hur hittar jag Familjer som behöver hjälp vid jul?

July 30

Matcha behövande familjer med potentiella välgörare är inte alltid en enkel process för sociala tjänster och välgörenhetsorganisationer. Det finns integritetsfrågor att tänka på, och många behövande människor kanske inte känner sig bekväma att gå igenom offentliga kanaler för ekonomiskt bistånd. Därför är många givare kvar med möjlighet att bidra till "paraplyvälgörenhetsorganisationer" laddade med omfördela donationer till anonyma familjer i nöd. Processen att hjälpa andra under semestern behöver inte alltid att arbeta så här, dock.

Ett sätt att hitta familjer i behov av stöd är att kontakta socialtjänsten eller personalavdelningar direkt. En företrädare för organisationen kanske kan ge en lista över personer som har samtyckt till att offentliggöra sina kontaktuppgifter. Även om en sådan lista är konfidentiellt, kan byrån vara villig att samordna en mer personlig koppling mellan donatorn och en specifik familj i nöd. Detta kan visa sig användbart vid inköp eller donera kläder eller andra kön / ålder specifika gåvor.

Ett annat sätt att hitta familjer med behov vid jul är genom word-of-mouth. Det kan finnas medarbetare som har drabbats de senaste personliga förluster och kanske uppskattar en välgörenhetsgest. Lokala tidningar publicerar ofta artiklar om situationen för dem som har förlorat allt på grund av brand eller andra naturkatastrofer. Fellow församlingsmedlemmar eller ministrar kan också känna av människor i nöd, särskilt under semesterperioden. En privat möte med en lokal pastor eller kyrkosekreterare kan lämna nödvändiga kontaktuppgifter till lokala familjer i kris.

Flera välgörenhets program, såsom Frälsningsarméns Angel Tree, gör lämna särskild information om berättigade barn, även om de inte är personligen identifieras. Antagande flera deltagare kommer att se till att minst en familjs behov kommer att tillgodoses över helgerna. Andra program som sponsras lokalt kan även identifiera behoven av hela familjer, inte bara deras barn. Hemlösa skyddsrum som drivs av ideella organisationer eller religiösa organisationer kan också ha möjlighet att agera som kontaktpersoner mellan behövande människor och de som vill ge viss assistans under semestern.

  • Religiösa anläggningar håller ofta matbilturer för behövande runt jul.
  • Kläder är generösa donationer.
  • Acceptera brev till Santa från behövande familjer och försöker fylla förfrågningar är ett sätt att hjälpa de behövande.
  • Många samhällsorganisationer erbjuder semester måltider för dem som inte har råd med dem.
  • Donera mat eller tid till din lokala soppkök är ett bra sätt att hjälpa de mindre lyckligt lottade i juletid.
  • Även små monetära donationer kan vara till hjälp.
  • Ett sätt att hjälpa familjer vid jul är volontär för att spela Santa och dela ut små leksaker till behövande barn.