OSI för CCNA Layer 7: Ansökan

August 11

Den CCNA examen kräver kunskap i OSI referensmodellens applikationslagret. Detta lager representerar olika nätverksapplikationer som e-postläsare, webbläsare, Hypertext Transfer Protocol (HTTP), File Transfer Protocol (FTP) och Network File System (NFS).

  • Tillämpningsskiktet tillhandahåller ett användargränssnitt och behandlar nätverksdata.
  • Applikationslagret på den sändande värden producerar nätverksdata som ska överföras från avsändaren värd.
  • Ansökan skikt på den mottagande värd förbrukar datanätverket produceras och överförs av sändaren värd.