Göra dina egna album med Roxio Media Manager

December 4

Medierna-fil samlingar kallas album är en viktig del i kampen för att organisera de många och olika filer som du använder i projekt som skapats med Roxio Easy Media Creator 8 svit. Album kan du associera olika typer av media som du kanske vill använda tillsammans i ett särskilt projekt (till exempel en DVD-film).

Det fina album är att du inte behöver fysiskt flytta eller kopiera alla mediefiler som du vill associera med varandra i samma mapp. Ett album kan hålla reda på alla olika filer oavsett var de faktiskt finns på din dator. Detta inkluderar filer som sparats i mappar på hårddisken, filer sparade i mappar på en nätverksenhet som du har tillgång och filer sparade i mappar på backup-CD och DVD-skivor (som du faktiskt kan initiera från Roxio Media Manager).

Om du vill skapa ett nytt album, så här:

1. Starta Media Manager och klicka sedan på fliken Mina album i navigeringsrutan.

Media Manager visar innehållet i det senast valda album i innehållet rutan i Media Manager-fönstret.

2. Klicka på ikonen album i albumhierarkin där du vill det nya albumet ska visas och klicka sedan på Skapa ett nytt album knappen längst upp på fliken Mina album.

Media Manager lägger ett nytt Album ikonen (som du behöver för att byta namn) i albumhierarkin i alfabetisk ordning under albumet som du ursprungligen valde, medan samtidigt visar ett tomt album i rutan Innehåll till höger.

3. Byt Nytt album genom att skriva ditt eget albumnamn och sedan trycka på Enter.

4. Klicka på Lägg till album knappen längst upp på fliken Mina album.

Fönstret Lägg till album fönster öppnas där du öppna mappen som innehåller mediafiler du vill i samlingen albumet och välj sedan dem.

5. Välj den mapp i mapparna "hierarki i rutan Mappar i Lägg till Album fönstret som innehåller mediefiler som du vill lägga till och sedan välja alla filer för att lägga till från den mappen i rutan Innehåll innan du klickar på knappen Lägg till.

När du klickar på knappen Lägg till, stänger Media Manager på Lägg till album fönstret och sedan lägger miniatyrer och filikoner för alla mediefiler som du valt för att lägga.

6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har lagt till alla mediafiler du vill i det nya albumet.