Vilka är de olika typerna av hyresvärd och hyresgäst Lagar?

March 6

Hyresvärd och hyresgäst lagar varierar från plats till plats. Syftet med bostadslagar är att se till att båda parter i dessa hyrestvister har en tydlig riktlinje för hur man ska gå vidare. De olika typerna av dessa lagar täcker de flesta av de vanligaste problemen som uppstår mellan hyresvärdar och hyresgäster, bland annat hyra deposition, normala och sedvanliga skador, kommer in i enheten, och hyror.

Vissa jurisdiktioner införa en gräns för hyresdepositioner, såsom krav på inte mer än den mängd av en månads hyra, till exempel. Hyresvärd och hyresgäst lagar omfattar också hur en hyresvärd är att hantera depositionen gång fått. På vissa ställen, måste hyresvärdar hålla insättning på ett separat bankkonto och kan behöva betala tillbaka beloppet - plus ränta - till hyresgästen efter inflyttning. Andra jurisdiktioner är mindre stränga om hur hyresvärden hanterar pengarna efter att den har mottagits.

På vissa ställen, hyresvärd och hyresgäst lagar styr vilka avgifter en hyresvärd kan ta ut mot en hyresgäst för reparationer och renoveringar. Till exempel kan ommålning väggar vara ett objekt för vilket hyresvärden inte kan ladda hyresgästen, eftersom ommålning väggar kommer att vara vanliga i hyresrätter. Hyresvärd och hyresgäst lagar även kan styra hur hyresvärdar betalt för vanliga ersättningar, t.ex. mattor. Ett vanligt sätt att beräkna ett hyresgästens ansvar är att dela priset på nya mattor med antalet år mattan hade installerats. Hyresgästen ansvarar sedan för endast en del av priset och inte helheten av det.

En annan viktig fråga i bostadsrätten är när och hur hyresvärden ska komma in i lokalerna. Vissa lagar kommer precisera hur mycket varsel hyresvärdar måste ge till sina hyresgäster att de kommer att komma in i lokalerna. I många fall är hyresvärden får in utan hyresgästens godkännande endast under vissa omständigheter. Även hyresvärden äger fastigheten, har hyresgästen rätt till privatliv, och lagen balanserar dessa rättigheter mot varandra. Hyresgäster, av samma skäl, måste ge tillgång till sina hyresrätter till hyresvärdar under vissa omständigheter.

De flesta städer låta marknaden bestämma priset som hyresvärdar kan ta betalt för hyra. Om hyran är för hög, då ingen kommer hyra enheten. Vissa städer och län har hyr styrkort som avgör det verkliga marknadsvärdet, dock. Dessa styrelser, som normalt är i stora städer, tillåter inte hyran att stiga över ett visst pris. Hyresgäster kan vara föremål för undantag i vissa prisklasser, eller styrelsen kan cap priser baserade på inflation och andra faktorer.

  • Hyresvärd och hyresgäst lagar varierar från plats till plats.