Vilka faktorer avgör Råoljepriset?

March 9

Råoljepriset bestäms främst av något som kallas råvaruterminer. Investerare ser på de faktorer som kan påverka värdet av olja och bestämmer till vilket pris de kommer att köpa eller sälja olja i framtiden. Det finns vanligtvis tre huvudfaktorer som investerare ser på när handeln terminer för att hjälpa dem att avgöra vad råoljepris de är villiga att betala. Hur mycket olja finns i lager, den nuvarande produktionen av olja, och den förväntade efterfrågan på gas och olja alla räkna tungt in avgöra råoljepriset.

Organisationen för de oljeexporterande länderna (OPEC) är en grupp som består av de 12 högsta oljeproducerande länderna i världen. Mellan dem, dessa länder kontrollerar ungefär två tredjedelar av världens olja. Denna organisation är ansvarig för nästan hälften av världens oljeexport. OPEC arbetar för att se till att utbudet vid varje given tidpunkt är begränsad nog att hålla oljepriset från att falla. Om oljetillförseln är för riklig, sjunker priset normalt. Ett begränsat utbud betyder oftast högre priser.

OPEC är inte den enda faktorn som påverkar råoljepriset idag. När folk köper bensin eller bensin för sina bilar högre än normala mängder som innebär att det finns en ökad efterfrågan. När ekonomin är trög och inflationen är hög, dock driver detta kostnaden för de flesta varor som mat högre. Människor tenderar att spendera mindre på gas och spara mer pengar i stället. Detta sjunker efterfrågan på olja, som i allmänhet orsakar priserna att falla.

Ekonomin kan påverka priset på råvaror som olja på andra sätt förutom grundläggande utbud och efterfrågan. När råvaruhandel investerarna ser på faktorer som den globala ekonomin och politiken för att försöka gissa vad råoljepriset kommer att vara, kan deras beslut har en enorm inverkan på priset. Råoljepriset kan förändras drastiskt varje dag beroende på vad som händer politiskt och ekonomiskt i världen. Investerare justera beloppen de ska investera genom att titta aktuella händelser och trender. Många andra saker som kommande kallt väder som kommer att öka efterfrågan på eldningsolja påverka priserna. Svagheten eller styrkan i den amerikanska dollarn mot andra globala valutor kan också ändra kostnaden för oljan snabbt.

Beloppet investerare är villiga att betala för ett fat olja i framtiden är i grunden en mycket kvalificerad gissning om det kommande utbudet och efterfrågan av råvaror som söta råolja. Kostnaden för oljan påverkar inte bara oljepriset gas- och värme men kostnaden för andra konsumentprodukter, liksom. Råoljepriset som går upp höja kostnaden för att transportera alla varor. Andra branscher titta oljeterminer för att hjälpa dem att avgöra om deras priser kommer att behöva gå upp eller ner för att kompensera dessa transportkostnader.

  • En oljeplattform kan användas för att utvinna olja ur marken under havet.
  • En man fylla upp sin bil med bensin. En ökad efterfrågan på gas kan leda till högre oljepriser.
  • En pumpjack bringar oljan till ytan.
  • En sjöblockad, skeppsbrott, eller nya maritima regler kan påverka huruvida oljetankfartyg kan nå avsedda marknader.