Vad är en Remote robot?

July 17

En fjärrrobot är en enhet som är i stånd att röra sig och interagerar med miljön genom extern styrning. Det finns många olika typer av fjärr robotar, från enkla leksaker till avancerade vetenskapliga forsknings maskiner. Fjärrkontroll robotar skiljer sig från autonoma robotar, eftersom de senare kan agera utan mänsklig kontroll, men den förra kräver en operatör att kommandon.

Ordet "robot" kommer från det tjeckiska begreppet "Robota," som betyder "arbete eller arbetskraft." Folk har försökt att bygga mekaniska arbetare i hundratals år. Den berömda italienska uppfinnaren Leonardo da Vinci, till exempel, skissade planer för mekaniska robotar i den 15: e århundradet. Det var inte förrän de tekniska framstegen inom de 19th och 20th århundradena som fjärrstyrda robotar blev genomförbar.

Flera varianter av fjärr robotar finns, som alla kräver en anslutning till operatören. Grundläggande fjärrstyrda robotar använder en fysisk kabel eller tråd för att länka en rörlig enhet till styrenheten. Fjärrstyrda leksaker, såsom barn bilar och traktorer, är exempel på detta i enkel form. En industriell svetsrobot som är kopplad med en kabel till en dator är en mer avancerad exempel.

Dessa maskiner behöver inte nödvändigtvis kräver en fysisk länk till operatören. Teleoperated robotar använder en trådlös länk i stället för en faktisk kabel. Styrsignalen för en teleoperated fjärr robot kan använda IR, radiofrekvens, eller ultraljudsöverföring. Den första förekomsten av ett teleoperated fjärr robot utvecklades 1898 av Nikola Tesla, som byggde en torped styrs av radiosignaler. Militära utvecklingen såsom obemannade luftfartyg (UAV) är moderna exempel på fjärrrobotar som styrs via radio.

Oavsett vilken metod för kontroll, fjärr robotsystem har många fördelar, som fjärr robotar kan fungera i tuffa eller farliga miljöer som skulle sätta människor i riskzonen. Fjärrstyrda undervattensfarkoster (ROV), till exempel, används av undervattens forskare att dyka tusentals meter under vattnet. Dessa mycket tekniska ROV har använts för att utforska skeppsvrak såsom Titanic och Bismarck på djup som är omöjliga för mänskliga dykare att nå. Fjärr robotarna också tillåta polisen att avväpna bomber utan att mänskliga officerare i riskzonen.

Fjärr robotar är också en viktig del av utforskning av rymden. Flera länder har använt robotar som kallas "rovers" att utforska platser utrymmes inklusive månen och Mars. Rovers använder typiskt radiofrekvenssignaler för att ta emot kommandon, precis som en enkel fjärrkontroll bil. På grund av den involverade i att styra en rover distans måste dock styrsignalen vara mycket kraftfull och kan ta några minuter för att framgångsrikt nå fjärr roboten.

  • En fjärrstyrd leksak robot får använda en radiofrekvenssändningssignal.
  • Robotarna används av polisen för att desarmera bomber närvarande avlägsna robotar.
  • Fjärrkontroll flygplan och helikoptrar är en typ av enkel robot.
  • Leonardo da Vinci skissade planer för mekaniska robotar i den 15: e århundradet.