Fixing Word

June 23

Från och med Word 2000, Microsoft lagt till möjligheten för Word att "fixa" själv. Detta innebär att du kan instruera programmet att undersöka alla dess komponenter och ladda dem från de ursprungliga installationsskivorna. För att starta denna process i Word gör du så här:

  1. Tryck Alt + F8. Word visas dialogrutan Makron.
  2. Använda Makron I listrutan väljer du Word Kommandon. (Se figur 1.)

    Fixing Word

    Figur 1. Dialogrutan Makron ruta.

  3. I listan över Word-kommandon, välj alternativet FIXME.
  4. Klicka på Kör.

Detta startar processen. Du kan bli ombedd av programmet att stänga vissa handlingar eller program i syfte att fastställa att avsluta. Följ instruktionerna, enligt instruktioner.

WordTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Word utbildning. (Microsoft Word är det mest populära ordbehandlingsprogram i världen.) Detta tips (952) gäller för Microsoft Word 2000, 2002, och 2003.