Vad är en Maple Bond?

July 18

En lönn obligation är en typ av finansiella instrument som är utformad så att kanadensiska investerare att använda kanadensiska dollar att investera i utländska företag. När en investerare köper en utländsk obligation i de flesta fall måste det göras med utländsk valuta. Detta introducerade en ytterligare risk, eftersom det är möjligt att valuta går förlorad jämfört med den inhemska valutan under investeringsperioden. Instrument såsom lönn obligationen bort detta hinder för utländska investeringar, vilket gör det lättare för företag att samla in pengar i andra länder och för individer att investera i utländska marknader.

Före 2005, Kanada hade vissa restriktioner för registrerade investeringar i fråga om att utländska innehåll. När dessa restriktioner hävdes var utländska företag försedd med en konkret process att utfärda och registrera obligationer inom landet. Dessa instrument liknar Samurai obligationer i Japan, Yankee obligationer i USA och Matilda obligationer i Australien, i det att de tar bort en del av de hinder som är inblandade i utländska investeringar. De två viktigaste kraven för att utfärda ett lönn obligation är att ha ett prospekt rensas i Kanada och att eventuella återförsäljare eller chefer måste registreras inom en lämplig kanadensisk jurisdiktion. Båda dessa krav kan lyftas under vissa omständigheter.

Den grundläggande definitionen av en lönn obligation är ett Medium Term Note som utfärdas i kanadensiska dollar och erbjöd sig att den inhemska kanadensiska marknaden. Dessa obligationer är oftast rensas eller avvecklas genom den kanadensiska baserade clearingsystem också. Den främsta fördelen att lönn obligationer erbjuda kanadensiska investerare är det faktum att de är utfärdade i kanadensiska dollar. Detta möjliggör en kanadensisk investerare att använda sitt hemland valuta för att investera i ett utländskt företag, ta bort osäkerheten av valutaförändringar från transaktionen. Dessa obligationer är vanligtvis mindre likvida än inhemska noter, men kan ge en mer attraktiv avkastning.

Utländska företag kan också dra nytta av den struktur som ger för utfärdande och registrering av lönn obligationer. En fördel är att en lönn obligation gör det lättare för kanadensiska medborgare att investera i företaget, vilket kan medföra ökade obligationsförsäljning. En annan potentiell fördel är att de insamlade medlen genom försäljningen av en lönn obligation är i kanadensiska valutan. Detta kan vara användbart för en institution som försöker samla in pengar för att expandera på den kanadensiska marknaden, eftersom de kanadensiska dollar upp kan användas för att bygga ut infrastrukturen och göra andra stora investeringar.