SPSS Syntax röstanvisningar

September 18

En enda Syntax språkundervisning kan vara mycket enkel, eller det kan vara komplicerat nog att fungera som ett helt program. En enda instruktion består av ett kommando följt av argument för att ändra eller utöka de åtgärder kommandot, enligt följande:

kommandot [/ option = värde] terminator

kommando: Varje uttalande börjar med ett kommando.

Alternativet: Varje kommando har en specifik uppsättning alternativ.

värde: Värdet eller värden, för alternativet.

terminator: Varje uttalande avslutas med en period som en terminator.