Dreamweaver CS4 Property Inspector CSS Tab

August 30

Med lanseringen av Dreamweaver CS4 kom förmågan att bygga och redigera CSS (CSS) genom egenskapskontrollen samt på panelen CSS-format. Följande bild visar de alternativ som finns på fliken CSS i Dreamweaver: s egenskapsinspektören som kan bidra till att göra din webbplats utforma snabbare och enklare:

Dreamweaver CS4 Property Inspector CSS Tab