Vilka är de olika typerna av den internationella handeln Kontrakt?

May 2

En grundläggande handelskontrakt innebär ett avtal där den ena parten lovar att betala för varor eller tjänster som en annan part tillhandahåller. Internationell handel kontrakt är avtal mellan parter som finns i två olika tillstånd. I många fall, internationella handels kontrakt gäller import- och exportavtal. Handel kontrakt är föremål för internationell rätt, och påverkas av handelsavtal mellan vissa nationer.

Multinationella företag skapar handelskontrakt med tillverkare som producerar billiga varor i andra nationer. Sådana erbjudanden ge företag möjlighet att minska kostnaderna genom att skära inhemsk arbetskostnader. Företag ange också i handelsavtal för att importera mat och producera från utlandet. Vissa handelsavtal är utformade för att transportera mineraler inklusive olja, gas och ädelstenar till nationer där inte finns sådana naturresurser.

Internationell handel kontrakt gäller ofta statliga företag eller verksamheter i en viss nation betala för tjänster som tillhandahålls av entreprenörer från en annan nation. Sådana avtal innebär ofta skickliga yrkesmän som ingenjörer eller forskare som tar med sin expertis för att nationer där få proffs har den kompetens som krävs för att utföra vissa funktioner. Utbudet av varor ofta förhandlas i serviceavtal som ett villkor för affären.

Regeringar ofta ingå internationella handelsavtal avtal för företag som syftar till att underlätta handeln mellan nationer. Avtal för att eliminera tullar är vanliga inslag i internationella handelskontrakt. I andra fall, regeringar inleda Aid for handel erbjudanden där en nation ger stöd till en fattig nation och den nationen går med på att köpa varor eller tjänster från entreprenörer baserade i givar nationen. Sådana avtal blir ofta ogiltiga om nationerna inblandade blivit inblandad i politiska eller ekonomiska tvister. I extrema fall, nationer placera handelsembargon på varandra vilket innebär att företag som ligger i de två nationerna kan inte längre handel.

Enheter som deltar i internationella handelskontrakt måste nå en överenskommelse om hur varorna ska transporteras från leverantören till köparen. Fartyg och flygplan har ofta passera genom området av flera andra nationer innan den når slutdestinationen. Följaktligen bör en internationell handelskontrakt bör detalj vilket parti ska täcka kostnaderna för transport och vilken part täcka de tillämpliga skatter och avgifter.

Handel kontrakt är ofta komplicerade, eftersom nationer runt om i världen använder olika former av valuta. Eftersom valutapriserna fluktuerar dagligen, många internationella handelskontrakt baserade på utbetalningar som görs i olika valutor som vanligtvis har låga nivåer av volatilitet som Förenta staterna-dollar, euro eller schweizerfranc. Handel i vissa typer av varor såsom råolja, alltid prissätts i amerikanska dollar.

  • I många fall, internationella handels kontrakt gäller import- och exportavtal.
  • Multinationella företag skapar handelskontrakt med tillverkare som producerar billiga varor i andra nationer.
  • Internationell handel kontrakt innehåller ofta avtal import och transport.