Vad är ett meddelande Pipe?

October 1

En kommunikations röret är ett rör som löper från vattenledning till gränsen av en fastighet för att möjliggöra en struktur för att ansluta med en kommunal vattenförsörjning. Juridiskt sett är underhållet av detta rör ansvar vatten och avlopp företag, även om invånarna bör rapportera eventuella problem de märker snarare än att vänta för företaget att identifiera dem. Kommunikationsröret ansluts till en ventil eller avstängningskran, med ett tillförselrör till huset som löper från den andra sidan av ventilen. Framledningen är oftast ansvar fastighetsägaren.

Verktyg är försiktig när de låg kommunikationsledning. De vill oftast att hålla längden kort för att göra det enkelt att hitta och åtgärda läckor, och de måste också överväga andra begravd verktyg i området, bland annat avlopp, el och telefon. Röret är oftast lätt att identifiera, eftersom det kommer att finnas en renslucka för att komma till kranen. Utility anställda kan isolera ett hem från den kommunala vattenförsörjningen när folk inte betalar sin räkning, det finns farhågor om förorening, eller reparationer behöver göras till linjen.

När människor identifierar en läcka i sitt vattensystem, är det första steget brukar undersöka inomhus VVS att se om några fixturer inuti en struktur läcker. Om VVS verkar ljudet, kan försörjnings eller kommunikationsledningar söka efter tecken på ett problem. Varningsskyltar kan innefatta mjukt, sank mark eller vattenpölar. Eftersom kommunikationsledningar löper ofta under trottoaren och trottoarer, är det ibland svårt att hitta en läcka tills det blir svår.

Periodvis kan ett verktyg behöva utföra arbete på en kommunikationsledning eller huvud, och de kommer att tillfälligt stänga av vattnet. Detta arbete kan omfatta rengöring rör, ta bort blockeringar, och ersätta trasiga eller slitna rör. Många kommuner vänta med att byta ut gamla rörledningar tills den går sönder eller någon identifierar en säkerhetsfråga som bly urlakning. Nyfikna husägare kanske vill ta en titt, eftersom de kan ha en chans att se antika keramik eller trä rörledningar medan diversearbetare utför bytet.

Om människor är osäker om placeringen av en kommunikationsledning och de har farhågor om att skada den eller andra nedgrävda allmännyttiga samtidigt gräva, kan de begära ett verktyg karta för sitt område. Många verktyg har också en hot-line människor kan ringa innan förlisningen diken eller delta i andra grävningsarbeten. Ett verktyg anställd kommer att komma ut med förfrågan till flagg begravdes linjer så att folk vet att undvika dem.