Vad är syftet med ansökan händelseloggen?

October 20

Det finns flera typer av händelseloggar underhålls av Windows operativsystem. En av dessa är programhändelseloggen. Denna logg används för att registrera händelser skrivna av applikationer och tjänster. Ansökningarna kan vara kommersiella tillämpningar, som SQL Server eller Exchange, eller de kan vara anpassade program som du har utvecklat själv. Händelserna skrivs till loggboken Program kan köra allt från ansökan start händelser avstängning händelser "hjärtslag" händelser att run-time felhändelser. Samma sak gäller för händelser skrivna av Windows-tjänster.

Liksom händelser skrivs till andra händelseloggarna, några av de viktigare delarna skrivs till programloggen inkluderar datum och tid när händelsen inträffade, händelsen ID och händelsekällan. (Se figur 1.)

Vad är syftet med ansökan händelseloggen?

Figur 1. Partiell visning av loggboken Program.

Händelser kan visas med hjälp av Loggboken. Som standard de presenteras i omvänd kronologisk ordning (dvs, är den senaste händelsen överst). Du kan dock sortera händelserna efter någon av kolumnerna händelse genom att klicka på kolumnrubriken.

Detta tips (12886) gäller för Windows 7.