Fördelarna med tyngdförlustläkarmottagning

March 17

Viktminskning kirurgi är inte för alla, men det erbjuder många fördelar. Att förlora en betydande mängd av tyngd - och hålla det utanför - kan påverka många medicinska och fysiska aspekter av ditt liv. Här är en snabb genomgång på några av de saker som förbättrar efter viktminskning kirurgi:

  • Alla patienter se en signifikant minskning av ledvärk. Varje kilo du förlorar är som tar 3 pounds off knäna!
  • Upp till 90 procent av patienterna ser en eftergift av eller förbättring av sin diabetes typ 2.
  • Upp till 80 procent av patienterna ser en eftergift av eller förbättring av sin högt blodtryck.
  • Upp till 70 procent av patienterna ser en eftergift av eller förbättring av sin sömnapné.
  • Vissa patienter ser en minskning av deras gastroesofageal refluxsjukdom (GERD) symptom.
  • Vissa patienter se en förbättring av deras fertilitet.
  • I genomsnitt patienter upplever större viktminskning än med diet, motion och medicinering.