Hur väljer jag det bästa Förfalskning advokat?

June 25

En kvalificerad förfalskning advokat ska ha ett gott rykte. Detta innebär att advokaten skulle vara villiga att ge referenser och bör inte ha några disciplinära åtgärder som spelats in med sin statsadvokatsamfundet. Dessutom bör en kvalificerad förfalskning advokat har en bra frikännande till övertygelsen förhållande och har en väl dokumenterad få mindre än genomsnittet fängelse för sina kunder som befinns skyldiga. Ombudet bör också inte bara specialiserade på förfalskning fall, men bör ha erfarenhet av att försöka fallen i den jurisdiktion där brottet påstås inträffade.

Det är viktigt för en person som är anklagad för förfalskning att inte bara få en advokat som känner till lagen, men för att få en advokat som vet förfalskning lag utan och innan. En advokat som specialiserat sig på tvistemål eller annan aspekt av lagen får inte upplevas i förfalskning lag, och kunde därför sätta ett fall i fara. Erfarenhet av förfalskning lagstiftning bör vara en kritisk faktor för att anställa en advokat.

Dessutom bör en kvalificerad förfalskning advokat inte bara har erfarenhet av att öva förfalskning lag, utan i att öva lag i den jurisdiktion där brottet skall ha begåtts. Detta innebär att förfalskning advokat vet personligheter domstolspersonal inblandade. Dessutom kommer advokaten att vara mer benägna att veta vilka argument kommer och inte kommer att tilltala en viss domare.

Ansedda jurister bör vara villiga att ge referenser. Den person som intervjuar advokaten bör kontakta dessa referenser, att veta att hänvisningarna har sannolikt bra saker att säga om advokat. Om en advokat inte är villig att ge referenser, kan advokaten vara nytt, vilket innebär att han är oerfaren, eller det kan betyda att han är vanhedrande.

Spanar de referenser som förfalskningen advokat ger, den anklagade bör kontrollera på statlig advokatsamfundet för att se om några disciplinära åtgärder har vidtagits mot advokat. Advokatsamfund ange inte bara utfärda licenser för advokater som utövar i sina stater, men de undersöka klagomål mot advokat medlemmar. Om förfalskning advokat har korrigeras av en bar, får advokaten inte vara det bästa valet.

När du letar efter en förfalskning advokat, bör man fråga efter hans framgång, vilket är ett mått på de frikännanden kontra domar i fall han hanteras. Dessutom, oavsett om klienterna befanns skyldig i domstol eller de fallen var grunden förhandlade, den tid som kunderna har fängslats skulle helst vara mindre än den genomsnittliga tiden för ett liknande fall. Detta återspeglar inte bara på förfalskning advokatens juridiska kompetens och erfarenhet, reflekterar den på advokatens kunskaper om domstolspersonal i den lokala jurisdiktion.

  • En bra förfalskning advokat bör ha erfarenhet av förfalskning lag, samt erfarenhet i den jurisdiktion där brottet påstås ha begåtts.
  • Fragmentering dokument som innehåller en signatur kan skydda mot förfalskning.