Vad är ett tand Arch?

February 2

Den tandbåge är längden och bredden på linjen i vilken en persons tänder är inställda i sina övre och nedre käkar. Djupet och diameter av denna båge är avgörande för den långsiktiga hälsan för tänderna i synnerhet och munnen i allmänhet. Om bågen inte uppfyller tillfredsställande normer, kan det resultera i tand och hälsoproblem.

Eftersom det finns en standard antal tänder hos människa, är storleken på tandbågen av vital betydelse för att bestämma hur tänderna är placerade när de visas. Medan bågen kan expandera som ett barn växer, kommer en liten båge tvingar tänderna att växa nära varandra. Detta kan resultera i överlappande och felaktigt placerade tänder. Tänder kan luta i en obekväm vinkel, sätta press på tandköttet när maten är tuggas. Detta kan i slutändan leda till komprometterade tandkött eller infektioner.

Om tandbågen är för smal, kan vissa tänder väljas för extraktion. Detta kommer att ge mer utrymme för de andra tänderna; hos unga patienter med tänder som fortfarande i processen att växa, tänder kan till viss del korrigera sig med det nya utrymmet. Vid andra tillfällen, hängslen eller andra korrigerande åtgärder, såsom införandet av distanser, kan tas. Många individer har sina visdomständer bort för att förhindra trängsel i bak i munnen, vid själva ändarna av tandbågen. Underlåtenhet att ta bort dem kan leda till impaktion och betydande smärta för många.

Alternativt, om tandbågen är för långt eller för bred, kan tänderna komma in med stora utrymmen mellan dem. Detta är ganska vanligt, och kan lätt ses hos individer med luckor mellan sina framtänder; i dessa fall kan den främre delen av tandbågen vara för bred. Stag kan ofta tillämpas i syfte att förskjuta tänderna framåt in i rätt läge.

Den tandbåge bestämmer också korrekt placering av tänderna runt tungan; felaktigt formade bågar kan tvinga tänderna störa tal. Följaktligen kan vissa tal problem lösas genom att anpassa tänder för att bättre passa den tillgängliga i individens mun utrymme. En smal båge kan också presentera en individ med svårigheter tugga och göra grundlig borst svårt.

Problem med bågen är vanligast i mycket unga eller äldre individer. Korrekt montering av proteser kräver att plåtar formas till de exakta specifikationerna för en individs mun. En förkortad båge kan resultera i svårigheter att passa proteser, och kan orsaka onormal smärta i ansiktet, käken, eller tandkött.

  • Den tandbåge är längden och bredden på linjen i vilken en persons tänder är inställda i sina övre och nedre käkar.
  • Den tandbåge bestämmer korrekt placering av tänderna runt tungan.
  • Stag kan ofta tillämpas i syfte att förskjuta tänderna framåt in i rätt läge.
  • Om en tandbåge är för smal, kan vissa tänder måste extraheras.