Dra Cell Namn i VBA

October 30

Om du har använt Excel för någon längre tid, utan tvekan du vet att du kan definiera namn i dina kalkylblad som refererar till olika celler och cellområden. Du kan även ange namn som refererar till konstanter och formler. (De namngivning förmågor Excel är egentligen ganska händig.)

Som du utvecklar makron, kanske du undrar om det finns ett sätt att hämta en lista över definierade namn i ett kalkylblad. Detta är faktiskt ganska lätt, om du kommer ihåg att de definierade namnen bibehålls i namn samling, som tillhör den arbetsbok objektet. Med detta i åtanke, kan du använda följande kod för att sätta ihop en variabel array som består av alla namnen i en arbetsbok:

Dim NamesList ()
Dim NumNames As Integer
Dim x As Integer

NumNames = ActiveWorkbook.Names.Count

ReDim NamesList (1 Till NumNames)

För x = 1 Till NumNames
NamesList (x) = ActiveWorkbook.Names (x) .name
Nästa x

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (5676) gäller för Microsoft Excel 2007, 2010 och 2013. Du kan hitta en version av detta tips för den äldre menygränssnittet i Excel här: Dra Cell Namn i VBA.