Vad är en negativ inotrop?

November 3

Inotroper är en bred kategori av läkemedel som påverkar hjärtats sammandragningar och slå. En drog är en negativ inotrop om det saktar hjärtslag och gör kontraktionskraften svagare. Denna åtgärd gynnar de med tillstånd som högt blodtryck eller arytmi. Tre läkemedelsklasser hör till denna kategori - betablockerare, kalciumantagonister och antiarytmika - alla med sina egna behandlings och nackdelar. Behandling med en negativ inotrop beror på skick och biverkningar av den blivande medicinering.

Det finns ett proportionellt förhållande mellan hjärtslag och kontraktionskraften. Snabba hjärtslag kräver mer kraft för att få blodet cirkulerar genom hjärtat. Negativa inotrop mediciner skapar det motsatta tillståndet, där en långsam hjärtrytm kan pumpa blodet med mindre kraft.

Hypertoni är en vanlig hälsotillstånd som kan behandlas med en negativ inotrop. Orsakas av det ökade blodflödet i artärerna, hypertoni fördelar från försvagade sammandragningar. Takykardi, kan en typ av arytmi där hjärtat slår för snabbt, också blivit balanserad med denna medicin. Andra behandlingsförhållanden inkluderar kronisk hjärtsvikt och kärlkramp.

Betablockerare är den första typen av negativ inotrop. De är i första hand föreskrivs för högt blodtryck, eftersom de sänker blodtrycket genom att minska adrenalin i hjärtat, och mediciner som tillhör denna klass inkluderar atenolol, metoprolol och bisoprolol. Vanliga biverkningar är extremitet kyla, yrsel och dimsyn, och potentiella allvarliga biverkningar är svullnad, blåmärken, och enkel blödning. Kontra kan finnas för patienter med diabetes, lungsjukdom, eller kommande operationer.

Kalciumantagonister kan behandla högt blodtryck, kärlkramp och arytmi, och har en negativ inotrop effekt när de blockerar kalcium som skulle gå in i hjärtats celler och kärl. Denna åtgärd slappnar kärlen och saktar blodflödet, kräver färre beats och sammandragningar. Mediciner i denna klass inkluderar verapamil, felodipin och amlodipin. Vanliga biverkningar är yrsel, lågt blodtryck och illamående, medan en potentiell allvarlig effekt inkluderar leverskador. Om dessa läkemedel ges till en patient med ett hjärtfel som kommit för långt, kan det negativa antagonisten faktiskt orsaka mer skada.

Den slutliga negativa inotrop klass är antiarytmika. Dessa mediciner hjälper behandla arytmi, eller felaktig slag i hjärtat, genom att normalisera hjärtslag och gör det mindre troligt att påskynda. Flekainid, prokainamid och disopyramid är exempel på läkemedel. Antiarytmika rekommenderas inte för patienter som tidigare har drabbats av hjärtinfarkt. Lesser biverkningar är yrsel, illamående och andnöd, medan den starka negativa inotrop effekt kan orsaka en annan, potentiellt dödlig, hjärtinfarkt.

  • De vanligaste rapporterade biverkningarna av negativa inotroper inkluderar dimsyn och yrsel.
  • En läkare kan ordinera en negativ inotrop läkemedel mot högt blodtryck.
  • Negativa inotrop droger sänker blodtrycket genom att försvaga hjärtats sammandragningar och bromsa patientens hjärtfrekvens.
  • Hypertoni orsakas av stora mängder blod pumpa tungt mot artärerna, som kan börja att minska och försvaga.