Vad är National Electrical Code?

August 26

En nationell elektrisk kod är en standardiserad uppsättning rekommendationer för elektriska ledningar, utrustning och relaterade frågor. Många nationer har sin egen version av en nationell elektrisk kod, med en av de mest kända är National Electrical Code används i USA. Syftet med ett sådant dokument är att skapa en uppsättning riktlinjer som kan följas av elinstallatörer för att säkerställa att elektriska system över hela nationen är standardiserade, säker och lätt att arbeta med.

National Electrical Code i USA publiceras av National Fire Protection Association (NFPA). Det är också känt som NFPA 70, med hänvisning till publikationen nummer som används för att identifiera National Electrical Code. Även denna kod inte är inskriven i den nationella lagstiftningen som ett juridiskt bindande dokument, många regioner mandat att elinstallatörer följa den när de utför elinstallationer.

Detta dokument revideras och uppdateras vart tredje år för att återspegla förändrade rutiner och information inom området. Den innehåller rekommendationer som sträcker sig från korrekt installation av sovrums uttag till rätt position för en elektrisk transformator. Varenda ledningar uppgift tänkbara täcks i detalj i National Electrical Code, med ett öga mot säkerhet, användbarhet, och standardisering.

Säkerhet i elektriska ledningar är ett stort problem för många människor, och att regeringarna, eftersom de myndigheter som utfärdar tillstånd kan hållas ansvarig om människor skadas av felaktig ledningsdragning. Målet med en elektrisk kod är att minska risken för bränder och andra faror. Dessutom standardiserar koden de typer av fixturer används, hur de ska kopplas, och färgkodningen utnyttjas i elektriska kretsar, så att alla kan arbeta med elektriska ledningar och förstå vad som händer. Standardisering främjar också enkel reparation, som människor kan byta ut utbytbara delar lätt när samma delar används över hela landet.

Innehållet i National Electrical Code kan visas gratis, möjlighet för alla att slå upp frågor av intresse eller för att lära sig mer om elektriska ledningar. Elinstallatörer skall generellt visa kunskap om koden innan de kan licensieras, och många andra bygg yrkesverksamma, såsom allmänna entreprenörer och rörmokare, är också medvetna om relevanta delar av koden. Människor som planerar att göra sin egen elarbeten skulle starkt att läsa koden och överensstämmer med det, både av säkerhetsskäl och för att se till att deras hem inte har kod kränkningar. Kod kränkningar kan hämma försäljningen av ett hem, och utsätta ägaren till böter och andra påföljder.

  • Elinstallatörer följa en nationell elektrisk kod för att garantera system är säkra.