Vad är en medicinsk Consent Form?

November 17

En medicinsk medgivande är ett fordon för dokumentation av ett informerat samtycke process. Under ett informerat samtycke process, en läkare eller annan vårdgivare kommunicerar till en patient alla relevanta fakta om en specifik medicinsk intervention. Patienten måste ha kapacitet att göra en rimlig och rationellt beslut, och läkaren ska offentliggöra alla kända eller förutsebara väsentliga fakta, följder och konsekvenser av den föreslagna behandlingen. När patienten har fått informationen och ställde frågor för att framkalla förtydliganden eller bättre förståelse, skriver han i formuläret för att bekräfta att processen skett. Den medicinska medgivande listar specifikt alla de punkter som omfattas i mötet.

För att underlätta den informerat samtycke processen, konstruerar läkaren en medicinsk samtycke form som innehåller information om patientâ € s tillstånd eller diagnos samt behandling som han rekommenderar. Han beskriver i skrift det föreslagna förfarandet och tillhörande risker, fördelar och alternativ i förfarandet. Dessutom är riskerna och fördelarna med alternativa behandlingar ges. Slutligen läkaren diskuterar riskerna med att gå inte vidare med behandlingen. Stadgar i alla 50 stater i USA mandatet denna process.

Den medicinska medgivande kan inte lista alla möjliga riskerna med ett visst förfarande. Vissa risker och komplikationer är inte kända. Andra är extremt sällsynt eller inte kan förutses. Informerat samtycke innebär att den vanligaste och allvarligaste riskerna lämnas ut, samt risker som särskilt skulle gälla för eller påverka den enskilda patienten.

I ögonen på lagen, är de flesta vuxna anses behörig att fatta egna beslut om medicinsk behandling. Undantag inkluderar patienter med psykisk sjukdom eller nedsatt medvetande. I sådana fall kan en familjemedlem eller vårdnadshavare utföra medicinska medgivande på uppdrag av patienten. I nödsituationer kan läkaren helt enkelt gå vidare med förfarandet, i bästa intresse för patienten, om han inte kan få ett undertecknat medgivande från patienten eller befullmäktigat ombud.

Underlåtenhet att erhålla samtycke i en icke-akut situation kan öppna läkaren att en avgift på misshandel. Patienten måste förstå, åtminstone, arten och syftet med förfarandet för att undvika en legitim fordran misshandel. Underlåtenhet att lämna de övriga komponenterna i informerat samtycke kan motivera en avgift på vårdslöshet på physicianâ € s del. Denna avgift, dock endast gäller situationer då en skada inträffat och patienten kan rimligen hävda att han inte skulle ha gått med behandlingen hade han fullt informerade om riskerna. I många fall skyddar läkaren från anklagelser om att han inte beviljats ​​informerat samtycke en undertecknad medicinsk medgivande.

  • Medicinska samtycke former visar att patienten har informerats om riskerna, och även fastställa ansvar.
  • En medicinsk medgivande skyddar en läkare från att bli stämd för att inte få godkännande från en patient innan du fortsätter med en viss medicinsk process.
  • En patient måste ge medicinsk samtycke innan de genomgått några schemalagda kirurgiska ingrepp.
  • I nödfall kan samtycke inte vara nödvändigt för livräddande behandling.