Energisektorn Råvaror: uranbrytning Företag

January 30

Eftersom uran är inte en allmänt handelsvara, för att på bästa sätt dra nytta av kärnkraft är att investera i företag som är specialiserade inom gruv-, bearbetning och distribution av uran för civil nukleära ändamål. Dessa företag är bra alternativ i denna sektor:

  • Cameco Corporation (NYSE: CCJ): Cameco är markeringsramen namn i uranbrytning utrymmet. Bolaget driver fyra urangruvor i USA och Kanada. Företaget gruvor uran och är också involverad i raffinering och omvandling av uran till bränsle som säljs till kärnkraftverk för att producera el.

    Energisektorn Råvaror: uranbrytning Företag

  • Strathmore Corporation (Toronto: STM): Medan UEX deltar i utforskandet av uranmalm, Strathmore - annat kanadensiskt företag - specialiserat på brytning av uran. Företaget, som handlas på Toronto Stock Exchange, är verksamt i Athabasca regionen i Kanada, samt i USA
  • UEX Corporation (Toronto: UEX): UEX är en Kanada-baserade gruvföretag som specialiserat sig på prospektering och utvinning av uran i Athabasca bassängen. Den Athabasca bassängen i Kanada är en viktig region i den globala uranbrytning som står för cirka 30 procent av den totala världsproduktionen.
  • Bolaget är för närvarande fortfarande i prospekteringsfasen, men det skulle kunna bli en riktig moneymaker om det kommer över stora fyndigheter av uran. Bolaget handlas på Toronto Stock Exchange.