Vad är Rose Spots?

July 11

Rose fläckar är ett utslag med akut tyfoid infektion. Allmänt känd som tyfus, är den infektion som orsakas av exponering för Salmonella typhi bakterier. Mycket smittsam, är infektionen oftast i orent vatten och, därefter, proviant fläckas av det förorenade vattnet. Om behandlas i en tid och på lämpligt sätt, de flesta människor med tyfoidfeber göra en fullständig återhämtning. När den inte behandlas, kan tyfoidfeber leda till allvarliga komplikationer, inklusive organsvikt och död.

Rosafärgade fläckar, som kan variera från ljusrosa till rödrosa färg, varierar i storlek och oftast utvecklas inom den första veckan av tyfus infektion. Generellt ökade fläckar kvar lokaliserad till nedre delen av magen och övre ben. Feber, magbesvär och trötthet i allmänhet åtföljer rose fläckar. Som infektionen förvärras, kan individer utvecklar halsont och diarré. Det är inte ovanligt att en allvarlig infektion att framkalla hallucinationer, förvirring och delirium hos vissa personer.

Trots sin namne, är Salmonella typhi ansvarar inte för andra former av enter eller tarm, feber. Ohälsosamma förhållanden, som kan finnas i utvecklingsländer, erbjuder den perfekta miljön för bakterierna att frodas. Otillräcklig sanitet och felaktig hygien viga spridningen av bakterierna. Individer som reser till platser där tyfoidfeber är kända för att existera betraktas som löper störst risk för Rose fläckar och infektion.

När Salmonella Typhi införes i kroppen, den sig till tarmen där den gräver in i tarmvägg. I frånvaro av behandling, sprider bakterien till andra delar av kroppen där den reproducerar och slutligen utvisas, delvis i avföring. Beroende på svårighetsgraden av infektionen, kan individen visa lindrig infektion, som kallas paratyfoid feber, eller allvarligare tecken associerade med tyfoidfeber.

En diagnos av tyfoidfeber i allmänhet görs utifrån presentationen av symptom. Eftersom rosen fläckar är en av de första tecknen, kan en diagnos göras innan diagnostisk testning. För att bekräfta en diagnos, är en kultur av individualâ € s avföring vanligtvis tas. Ytterligare testning kan innefatta en bloddragningen att utvärdera omfattningen av Salmonella typhi närvarande bakterier. En hög vita blodkroppar, vilket sker i närvaro av infektion och lågt antal blodplättar är markörer associerade med tyfoidfeber.

Antibiotikabehandling är den första kuren för Rose fläckar och tyfoidfeber. Tyfoidfeber har anpassats under åren och det finns nu stammar som visar sig resistenta mot vissa antibiotika. Därför är det nödvändigt att identifiera den bakteriestam från en kultur för att säkerställa rätt antibiotika ordineras. Intravenösa vätskor, inklusive elektrolyter, ges också för att behandla och förhindra ytterligare uttorkning. Med tanke tyfus kan spridas genom personliga kontakter, är sjukhus krävs ofta tills antibiotikabehandling har fastställts och symtomen lindras.

Försenad eller frånvarande behandling för tyfus kan resultera i livshotande komplikationer. Av de vanligaste komplikationerna är tarmperforation, som uppstår när tarmvävnad blir försvagat av effekterna av Salmonella typhi och sprickor eller revor. Om tarmperforation inträffar, är individen i riskzonen för sepsis, eller blodförgiftning, på grund av införandet av bakterier i blodet. Ytterst blir organfunktion väsentligt nedsatt och kan leda till organsvikt och död.

  • Feber, buksmärtor och trötthet uppträder oftast i samband med ökade fläckar.
  • Intravenösa vätskor och elektrolyter kan ges för att behandla eller förebygga allvarlig uttorkning.
  • Eftersom vissa bakteriestammar har blivit resistenta mot vissa antibiotika, är kulturer som används för att identifiera specifika bakteriestammar.