Hur man använder Outlook, ett Internet-e-postprogram

December 23

En av de mest använda Internet-e-postprogram, är Outlook ingår i de flesta utgåvor av Microsoft Office. Här finns instruktioner för hur man använder Outlook 2010.

 • Ställ in ett e-postkonto: Välj Arkiv → Info → Kontoinställningar.
 • Ställ din e-postinställningar: Välj Arkiv → Alternativ.
 • Skriva ett nytt meddelande: Tryck på Ctrl + N eller klicka på Nytt meddelande på fliken Hem.
 • Bifoga en fil: Dra filen i meddelandetexten delen av meddelandefönstret.
 • Skicka och ta emot meddelanden: Välj Skicka / ta emot → Skicka / ta emot alla mappar eller F9.
 • Radera det aktuella meddelandet: Tryck Delete eller klicka på knappen Ta bort på fliken Start.
 • Svara på det aktuella meddelandet: Tryck på Ctrl + R eller klicka på knappen Svara på fliken Start.
 • Vidarebefordra det aktuella meddelandet: Tryck på Ctrl + F eller klicka på knappen Framåt på fliken Start.
 • Visa dina kontakter (adressbok): Tryck på Ctrl + Skift + B eller klicka på knappen Kontakter i nedre vänstra hörnet av fönstret Outlook.
 • Skapa ett nytt e-postmapp: Högerklicka på mappen där du vill skapa den nya mappen och välj Ny mapp eller Ctrl + Skift + E.
 • Konfigurera filtrering av skräppost: Högerklicka något meddelande och välj Junk → Junk E-postalternativ.