Hur att placera de främre högtalarna i en hemmabio

November 14

Korrekt placering fronthögtalarna i din hemmabio är nyckeln till att skapa de önskade ljudeffekter. De främre högtalarna - vänster, höger och mitten - tillför merparten av det ljud du lyssnar på medan du tittar på program eller filmer.

En av de viktigaste jobben i dessa främre högtalarna är att ge en realistisk återgivning av dialog - du vill att folk i mitten av skärmen för att låta som de är rakt framför dig, och de till vänster och höger för att låta som det är var de är. Välplacerade fronthögtalarna minimera eventuella luckor i talar täckning (så när dialogen flyttar från sida till sida, det gör det smidigt).

Hur att placera de främre högtalarna i en hemmabio

Placera försiktigt vänster, center och höger framhögtalare för optimalt ljud.

Håll följande i åtanke när du installerar främre högtalare:

 • Ställ in din centerhögtalare först. Placeringen av vänster och höger fronthögtalare beror på placeringen av din centerhögtalare.
 • Se till att framsidan av mitthögtalaren är i jämnhöjd med TV-skärm. De flesta center kanalhögtalare är konstruerade för att placeras direkt ovanpå skärmen. Behåll de främre ytorna av båda i linje med varandra för att minimera reflektioner.

  Om du har en väggmonterad skärm (som en platt plasma eller LCD-TV), kanske du har svårt att få din centerhögtalare jäms med display (såvida du använder väggmonterade högtalare speciellt utformade för sådana tillämpningar ). Bara försöka hålla framsidan av din centerkanalen relativt nära samma vertikalplan som framsidan av bildskärmen - inte fastnar det för långt ut framför om du kan undvika det.
 • Håll höger och vänster kanalhögtalare på samma avstånd från lyssningspositionen som den främre högtalaren. Istället för en linje, bör de främre högtalarna bildar en båge framför dig, där varje högtalare är på samma avstånd från din primära visningsläge ( eller mitten av position, till exempel mitt i en soffa eller mitt i en grupp av säten).

  Om du använder väggmonterade högtalare med en väggmonterad platt, du kommer inte att kunna göra detta. Det är inte en stor affär så länge du tar dig tid att "lära" din mottagare där högtalarna är när du konfigurerar den. Eftersom dessa högtalare kommer att vara lite längre bort från dig än centerkanalen när du sitter rakt framför displayen, får du helt enkelt mottagaren introducera lite fördröjning i de signaler som skickas till dessa högtalare, så ljudet anländer till öronen vid rätt tidpunkt.
 • Toe-in vänster och höger högtalare. Frontpanelerna i vänster och höger högtalare ska placeras så att de riktas direkt till (eller omedelbart bakom) din sittplats. Många väggfästen kan du vinkla högtalarna på detta sätt.

  Vissa högtalare är konstruerade så att deras frontpaneler redan toed-in när högtalarna är placerade parallellt med väggen. Läs i manualen som följer med högtalarna för att se om det finns några rekommendationer om toe-in.
 • Placera vänster och höger högtalare på en 45- till 60-graders vinkel från lyssningsplatsen. Börja med talarna på den bredare vinkel. Placera varje högtalare 30 grader till höger eller vänster om mitthögtalaren från din tittarposition. Om du hittar, medan du lyssnar på filmljud, att ljuden verkar onaturligt och alltför glest, du kan flytta höger och vänster högtalare närmare skärmen. Omvänt, om det är svårt att skilja höger från vänster från de flesta sittplatser, spred högtalarna lite längre ifrån varandra.
 • Placera talarnas diskanter vid eller nära tittarnas öronhöjd. Tänk på sittande höjden av dina tittare i sitt du har valt och justerar högtalarna därefter vid val står eller väggmontering. Även om du har golvhögtalare, kan du köpa små stånd att höja höjden, om det behövs. Om din centerhögtalaren är över dig, kan du åtminstone sikta ner mot din lyssningsposition.