För seniorer: Applicera Autoformat till en Microsoft Works kalkylblad

August 13

Du kan formatera cellerna i Microsoft Works kalkylblad manuellt eller med en Autoformat. Auto tillämpar en uppsättning talformat, typsnitt, cellfärger (skuggning) och gränsar till utvalda celler med ett enda klick.

Även efter applicering en Autoformat, kan du ansöka manuella format till samma celler. Till exempel kan du använda en Autoformat och sedan besluta att kalkylarket kan se bättre om summorna raden hade en ljusblå skuggning (fyllningsfärg). Vissa format, såsom teckensnitt och teckenstorlek, kan appliceras med hjälp av knapparna i verktygsfältet. Andra format appliceras med hjälp av alternativen på menyn Format.

För seniorer: Applicera Autoformat till en Microsoft Works kalkylblad

Markera de celler som du vill formatera.

Om du vill markera flera celler (en range), klicka på en cell och dra uppåt, nedåt, höger eller vänster.

Välj Format → Autoformat.

Autoformat dialogrutan visas.

För seniorer: Applicera Autoformat till en Microsoft Works kalkylblad

Välj ett format från listan.

Du ser en förhandsvisning av designen. Om du vill kan du ändra inställningarna för inklusive kolumn- och radrubriker och summor genom att markera eller avmarkera någon av de fyra kryssrutorna till höger i dialogrutan.

Klicka på OK.

Formaten är förknippade med Autoformat du väljer tillämpas på det markerade området av celler.