Håll dina rubriker i View

January 8

Om du arbetar med Excel-tabeller, särskilt de som är ganska stora, du vet att det kan vara förvirrande att komma ihåg vad varje kolumn är till för. För att lösa detta problem, dela det aktuella kalkylbladet fönstret i rutor. (Använd panelen avdelare -. Den lilla baren strax ovanför den vertikala rullningslisten på det övre högra hörnet av skärmen) Varje ruta kommer att ge dig en bild av olika delar av dokumentet. I den översta rutan, visa rubriker för ditt bord. Du kanske vill göra rutan små så det finns mer utrymme att arbeta i andra rutan. Till exempel kan du bara vill visa en rad eller två i den översta rutan. I den nedre rutan, gör ditt bord arbete. På detta sätt kommer du alltid att kunna se dina kolumnrubriker.

ExcelTips är din källa för kostnadseffektiv Microsoft Excel utbildning. Detta tips (1924) gäller för Microsoft Excel 97, 2000, 2002, och 2003.