Vad är en särskild Revenue fond?

March 4

En särskild intäktsfond är en fond som skapats av en lokal regering som används specifikt för endast ett syfte. Det kommer vanligtvis från en skatt på medborgarna, men de insamlade medlen från skatten är antingen avsatts för ett enda regering projekt eller riktas till en enda avdelning. Det finns många sätt som en särskild intäktsfond kan användas, inklusive upprätthålla lokal infrastruktur, skapa beredskapsmedel för nödsituationer eller göra nya byggprojekt inom en stad eller ort. Alla pengar i fonden måste redovisas och det måste finnas bevis på att de håller på att kanaliseras till det avsedda ändamålet.

Lokala myndigheter möter många kostnader i processen att upprätthålla hälsa och välbefinnande sina medborgare. De flesta av dessa utgifter betalas av att använda pengar som finns i driftsbudgeten för staden i fråga. Det finns dock särskilda omständigheter som kräver en kommun skapar ett konto enbart för ett enda syfte. Ett sådant konto är känd som en särskild intäkts fond.

Den särskiljande egenskapen för en särskild intäkts fond är att pengarna finns inom det kan användas för bara ett syfte. Insamling av dessa pengar kräver oftast någon form av särskild beskattning på medborgarna i staden. Det bör göras klart för medborgarna exakt var skatterna är på väg. Dessa skatter kommer ofta villigt betalas av medborgarna så länge de inte är alltför betungande, eftersom medborgarna vet att de i slutändan gynnas samhället där de är bosatta.

Som en del av de rättsliga begränsningar som omger en särskild intäkt fond, måste alla pengar som samlas in för fonden användas för bara det avsedda ändamålet. En kommun som samlar överskotts pengar i en sådan fond, till exempel, kan inte plötsligt bestämmer sig för att tratt denna extra pengar till andra kostnader. Dessutom måste det finnas offentlig rapportering av såväl de insamlade medlen och de utgifter som gjorts ur fonden för specifikt mål.

Det finns många sätt att ett samhälle kan utnyttja en särskild intäkt fond. I många fall är de medel som används för att hjälpa till med grundläggande infrastrukturprojekt såsom underhåll av vägar eller ombyggnad av offentlig egendom. Ibland fonden kan antas för ett nytt projekt som byggandet av en ny skola eller byggandet av en ny motorväg. Fonder fyllda med special intäkter kan också användas som krisfonder. När detta är fallet, är pengarna i fonden hålls i reserv tills någon form av nödsituation kräver dess användning.