Vilka är de olika typerna av Open Source QR Code program?

October 3

När det kommer till Quick Response (QR) koder, är olika typer av öppen källkod QR-kod-program ofta utvecklats för att ge en rad funktioner. Många av dessa program, till exempel, kan användas för att skapa en kod med hjälp källdata som vanlig text, en bild eller en länk till en webbplats. Det finns även programvara som är utformad för att köras på en enhet, till exempel en smart telefon eller en dator, för att "läsa" dessa bilder. Öppen källkod QR-kod-program kan också innehålla program som "avkodar" data i en bild för att förmedla information om det utöver vad som ses genom standard scanning.

QR-koder är i huvudsak kvadratformad streckkoder ofta består av raka linjer och torg. Dessa kan vara "läsa" av vissa skannrar och smarta telefoner som har en kamera och programvara som krävs för att skanna och läsa dem. De skapas som ett medel för imbedding olika typer av data i en liten och lätt tillgängligt grafiskt. När skannats är data som visas på skärmen för en läsare eller telefon.

Många typer av öppen källkod QR code program skapas för att tillåta någon att snabbt och enkelt göra en av dessa bilder. Fastän olika metoder kan användas för detta, ett program frågar typiskt en användare att skriva in eller välja en källfil eller del av information. Detta kan vara en bild, en del av texten, eller ens en länk till en webbplats på Internet. Den öppen källkod QR-kod programvara skapar sedan en bild som kan sparas, skrivas ut eller användas på ett antal olika sätt att förmedla information.

Det finns också öppen källkod QR kodifierar program som kan användas för att läsa och förstå dessa bilder. En av de stora nackdelarna med denna metod för dataöverföring är att en bit av programvara, till exempel en telefonapplikation eller app, behöver användas för en enhet för att läsa koden. Open source-program kan användas fritt och distribueras att tillåta människor att lättare läsa bilder som skapas. Detta kan vara viktigt för ett företag som vill använda dessa bilder som en del av en reklamkampanj och tillhandahålla verktyg för kunderna att läsa dem.

Öppen källkod QR-kod utvecklingen kan också innefatta bibliotek av olika koder och program som "avkoda" dem. Bibliotek kan vara ganska enkel, så någon att bättre organisera och spåra sina bilder. Mer komplexa versioner kan inkludera online-databaser av olika grafik som har skapats och används av företag. Det finns också program som kan användas för att visa den verkliga källkoden bakom skapandet av dessa bilder.