Vad är en säkerhetsventil?

February 6

En säkerhetsventil används för att automatiskt frigöra material för att ändra en Systema € s temperatur eller inre tryck. Dessa mekanismer är mycket vanliga på enheter som använder uppvärmd vätska, speciellt vatten, för att skapa mekanisk energi. Äldre säkerhetsventiler ofta manuellt drivna, men moderna ventiler i allmänhet bundna till ett diagnostiskt system. Detta system övervakar kontinuerligt den anslutna enheten för förändringar som kan leda till en farlig situation. Om den upptäcker ett problem, kommer säkerhetsventilen utlöser automatiskt för att förhindra en explosion eller brista.

De system som använder säkerhetsventiler har oftast delar med extrem temperatur, tryck eller cirkulerande vätska. Anordningar såsom ångpannor, varmvattenberedare och kylsystem använder alla säkerhetsventiler som en metod för att hålla dem från att explodera. När trycket stiger över en föreskriven mängd eller temperaturskillnader börjar äventyra Systema € s fysiska struktur, kommer säkerhetsventilen utlösa att utjämna systemet.

I de flesta fall är en säkerhetsventil placerad i flaskhalsen i ett system eller i en återvändsgränd röret bort av viktiga eller besvärliga lägen. När den placeras i ett aktivt system, förblir ventilen öppen hela tiden. Vid utlösning, kommer den att stänga och förhindra att material från att passera vidare in i systemet. När ventilen är åt sidan, kommer det att förbli stängda hela tiden. Om den anslutna området registrerar ett problem, kommer ventilen att öppna och driva ut material från enheten.

Moderna ventiler är ofta kopplade till interna sensorer som ständigt övervakar de olika områdena i systemet. Dessa sensorer söker problem som kan äventyra maskinen eller människorna runt den. Om trycket är för högt, kan systemen explodera, pelting arbetare med överhettad vätska och granatsplitter. Om en del av enheten är mycket varmt eller kallt och ett material av motsatt temperaturen försöker komma åt det området, kunde temperaturförändringen orsakar metall för att knäcka.

Utöver dessa typer av ventiler, många enheter fortfarande använda en eject plugg som en säkerhetsventil. Medan dessa pluggar arenâ € t tekniskt ventiler, de utför samma funktion som en ventil och är ofta den viktigaste valveâ € s enhet för säkerhetskopiering. En eject plugg i en fast propp som passar precis in i ett hål. Skulle trycket i systemet blir mycket hög, och säkerhetsventilen doesnâ € t trigger, kommer kontakten att tvingas ur sitt hål och trycket kommer att utjämnas. Som en säkerhetsventil, mata pluggar går ofta inte används under långa perioder och måste kontrolleras då och då för att se till att de fortfarande är i god form.

  • Anordningar såsom ångpannor, varmvattenberedare och kylsystem alla använder säkerhetsventiler.